h

Luid protest tegen herrie van goederenspoorlijn

9 september 2010

Luid protest tegen herrie van goederenspoorlijn

Omwonenden van spoorlijnen in Gelderland en Overijssel hebben vandaag voor het Tweede Kamergebouw luid hun stem laten horen tegen de enorme toename van goederentreinen over de IJssellijn en Twentelijn. Als de plannen van minister Eurlings doorgaan, zullen jaarlijks vele duizenden extra goederentreinen gaan rijden door dichtbevolkte gebieden en dwars door steden.

Samen met de bewoners heeft de SP in Den Haag vandaag een petitie aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. Ondersteund door meer dan 4200 handtekeningen vraagt de SP de minister om te zoeken naar alternatieven waaronder vervoer over water.


Gelders SP-statenlid Alex Mink overhandigt de petitie aan de Kamerleden

Volgens SP-Kamerlid Farshad Bashir heeft de minister voldoende alternatieven voor handen. Zo kan een betere aansluiting van de Betuwelijn met Duitsland voorkomen dat treinen via de noordelijke route moeten rijden. Maar Bashir ziet ook een hele simpele oplossing: 'De IJssellijn heet zo omdat er een rivier naast ligt. Stimuleer daarom het goederenvervoer per binnenvaartschip. Daar is ruimte en capaciteit genoeg en het leidt, in tegenstelling tot het vervoer via de weg en het spoor, nauwelijks tot overlast. Laat de goederentreinen varen!


Emile Roemer kwam ook even langs om zijn steun te geven aan de actie van bewoners en SP.
Alex Mink spreekt de Kamerleden toe namens de 4200 ondertekenaars van de petitie.

Een fotoverslag
RTL Nieuws: Protest om plannen nieuwe spoorlijn
Omroep Gelderland: 4000 krabbels tegen goederenvervoer
CBRB steunt oproep SP om goederentreinen te laten varen
Frontale aanval op spoorplan
RTV Oost: Protest tegen extra goederentreinen
www.laatdegoederentreinvaren.nl

U bent hier