h

Gelderse Statenfracties verzoeken om interpellatie zaak Vitesse

10 december 2010

Gelderse Statenfracties verzoeken om interpellatie zaak Vitesse

De fracties van D66, GroenLinks en SP in Provinciale Staten van Gelderland hebben een verzoek ingediend voor het houden van een interpellatie tijdens de Statenvergadering van woensdag 15 december 2010. Onderwerp is de zaak Vitesse c.s. - provincie Gelderland.

Eind augustus 2010 hebben Gedeputeerde Staten de processtukken van de zaak Vitesse c.s. - provincie Gelderland ter beschikking gesteld van Provinciale Staten. D66, GroenLinks en SP hebben op grond van deze stukken een notitie laten schrijven. Deze notitie bevat een feitenrelaas en beschrijft de op deze feiten gebaseerde bevindingen.
Uit de feiten blijkt onder andere dat De Hoge Raad op 25 juni heeft geoordeeld dat de provincie (althans de gedeputeerden Lily Jacobs, Johan de Bondt en Hans Esnmeijer) Vitesse c.s. op 2 juli 2001 op het verkeerde been heeft gezet met als gevolg dat Vitesse c.s. financiële verplichtingen van zeer aanzienlijke omvang op zich hebben genomen. Dit deden zij in het vertrouwen dat ook de provincie een omvangrijke financiële inspanning zou verrichten om een eenmalige huurverlaging voor het stadion Gelredome financieel mogelijk te maken. Het arrest van de Hoge Raad betekent dat de provincie aan Vitesse c.s. een schadevergoeding moet betalen. Er ligt een claim van 27,3 miljoen euro.
Door het op zich nemen van financiële verplichtingen hebben de betreffende gedeputeerden op 2 juli 2001 het budgetrecht van Provinciale Staten geschonden.

Tijdens een interpellatie op 15 december 2010 willen de fracties van D66, GroenLinks en SP het college van Gedeputeerde Staten en de gedeputeerden die dit ook op 2 juli 2001 waren (Hans Esmeijer en Theo Peters), vragen of zij de door hen gemaakte fouten erkennen.

U bent hier