h

SP, GL en D66 zeggen vertrouwen op in gedeputeerden

15 december 2010

SP, GL en D66 zeggen vertrouwen op in gedeputeerden

Tijdens een interpellatiedebat op woensdag 15 december over de Vitesse-zaak heeft de SP samen met GroenLinks en D66 een motie van wantrouwen ingediend. De motie kreeg steun van 12 van de 50 aanwezige statenleden.

Voor de zomer bepaalde de Hoge Raad dat de provincie opdraait voor de schade die de Vrienden van Vitesse in 2001 hebben geleden. Een aantal gedeputeerde deed toen vergaande toezeggingen over provinciale steun aan een lagere huurvergoeding die Vitesse aan het Gelredome moest betalen. Vanwege die toezeggingen staken de Vrienden van Vitesse miljoenen guldens in de voetbalclub. Die toezegging konden ze niet waarmaken omdat er in provinciale staten geen steun bleek te zijn. Daarna volgden terugtrekkende bewegingen en een claim van de Vrienden van Vitesse die de provincie miljoenen kan gaan kosten.

Er is dus gemeenschapsgeld weg dat provinciale staten graag aan andere nuttige dingen besteed hadden. Hoeveel precies moet nog duidelijk worden. Voor de zomer hadden en SP en GroenLinks gevraagd om een parlementair onderzoek om een en ander eens goed op een rijtje te zetten en politieke conclusies te kunnen trekken. Een meerderheid van de staten geen onderzoek. Daarop hebben beide partijen de stukken opgevraagd en de duizenden pagina’s zelf bekeken. Ze hebben een journalist de feiten op een rijtje laten zetten zodat ook andere fracties gemakkelijk een overzicht hadden. En samen met D66 hebben SP en GroenLinks een zogenaamd interpellatiedebat aangevraagd.

Dat debat vond vandaag plaats. De drie fracties wilden van de gedeputeerden die er toen ook al zaten, dat ze de fouten erkenden en hun excuses zouden aanbieden voor het schenden van het budgetrecht (dat de staten en niet de gedeputeerden bepalen waaraan hoeveel geld wordt uitgegeven). Die erkenning van fouten en excuses kwamen er niet. Daarop hebben SP, GL en D66 met een motie van wantrouwen het vertrouwen opgezegd in gedeputeerden Peters en Esmeijer. Bij de stemming bleek dat in totaal 12 van de 50 aanwezige statenleden (waaronder naast de drie genoemde partijen ook de Partij van de Dieren) voor de motie stemden. De rest stemde tegen en vond of dat de gedeputeerden weinig te verwijten viel of dat er geen gevolgen van hun handelingen (‘met de beste intenties’) moesten zijn.

Alex Mink voerde het woord namens de SP. Hij is natuurlijk niet tevreden over de uitkomst van het debat: “De mensen in Gelderland betalen indirect de rekening van ongetwijfeld miljoenen dankzij onbevoegde toezeggingen van de bestuurders. Het budgetrecht van de Staten is geschonden en dat is een politieke doodzonde. Maar kennelijk is dat feit en een arrest van de Hoge Raad onvoldoende voor de meerderheid van de provinciale politici om daar ook politieke conclusies te trekken. Zo gaat dat kennelijk in de Gelderse politiek!”

Gelderse SP wil statenenquête naar zaak Vrienden van Vitesse

U bent hier