h

SP opent meldpunt ROOD sein voor klachten over toename goederentreinen

14 februari 2012

SP opent meldpunt ROOD sein voor klachten over toename goederentreinen

De SP heeft een meldpunt ROOD SEIN geopend waarop mensen kunnen melden welke problemen ze ervaren met de goederentreinen.

Bij dat meldpunt kunnen problemen doorgegeven worden van nu maar ook problemen die ze verwachten als de geplande uitbreiding van het aantal goederentreinen doorgaat. Het meldpunt is geopend om de minister ervan te doordringen dat een toename van het aantal goederentreinen over grotendeels bestaand spoor niet gewenst en niet verantwoord is. In het kader van de actie "Laat de goederentrein varen" heeft de SP in 2010 al ruim 4000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Als gevolg daarvan is er een onderzoek gestart naar alternatieven zoals de binnenvaart en de kustvaart. Medio 2012 gaat de minister deze alternatieven beoordelen. Het meldpunt is te vinden op de website: www.laatdegoederentreinvaren.nl

De regering wil meer personentreinen in de Randstad laten rijden. Daarvoor moeten er minimaal 40 goederentreinen extra per dag via Gelderland en Overijssel gaan rijden. Nu al hebben mensen langs de spoorlijnen last van de goederentreinen. Er staan veel huizen dicht op het spoor maar ook scholen, theaters en bedrijven. Een uitbreiding maakt die trillings- en geluidsoverlast alleen maar groter en houdt spoorbomen langer en vaker dicht met verkeersopstoppingen als gevolg. Ondanks dat er alternatieven moeten worden onderzocht, is er toch een planstudie naar vier mogelijke routes gestart. Op 21 december 2011 is de startnotitie voor de Milieu Effect Rapportage gepubliceerd en is de inspraakperiode ingegaan. Tot 15 maart 2012 kunnen mensen, organisaties en overheden een zienswijze indienen.

Alex MinkSP-statenlid Alex Mink: "De provincie en gemeenten in Gelderland en Overijssel hebben al aangegeven geen toename van het aantal goederentreinen te willen. Veel gemeenten maar ook veel omwoners dienen nu ook een zienswijze in in het kader van de startnotitie voor de Milieu Effect Rapportage. Het is van belang dat we goed in beeld krijgen welke problemen er al zijn en welke problemen er door meer goederentreinen kunnen ontstaan. Daarmee kunnen we de oproep "Laat de goederentrein varen" flink kracht bij zetten en de minister daarvan overtuigen komende zomer. Daarom roepen we iedereen op om hun huidige en verwachte problemen te melden bij het meldpunt ROOD SEIN. Bij het verhaal kunnen ook foto's en filmpjes worden geplaatst. Van alle meldingen maken we een rapport dat wordt aangeboden aan de minister."

Meldpunt ROOD sein

U bent hier