h

Provincie moet Regiotaxi overeind houden

16 december 2013

Provincie moet Regiotaxi overeind houden

Afgelopen woensdag bespraken Provinciale Staten de opzet voor Regiotaxi Gelderland vanaf 2016. Uitgangspunt van het provinciebestuur is om gemeenten meer vervoer te laten regelen en de provincie alleen nog te laten meebetalen aan taxiritten voor mensen die te ver van een bus of trein af wonen. Dankzij een aangenomen motie moet het provinciebestuur terugkomen met contracten waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over de ritprijs en voorwaarden voor deze Regiotaxi-ritten.

Momenteel wordt het vervoer van Regiotaxi Gelderland door de provincie en samenwerkende gemeenten in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen aanbesteed en daarna ingekocht. De provincie is daarbij het eerste aanspreekpunt, zorgt voor de aanbestedingen en betaalt ook mee aan de gemeentelijke ritten die zij inkopen vanwege de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), voor zieken, ouderen en gehandicapten.

De SP stemde in 2011 al niet in met de huidige Regiotaxi-contracten omdat er teveel werd bezuinigd op de provinciale bijdrage en het provinciebestuur bij gemeenten aandrong op bezuinigingen op de Wmo-ritten. In het nieuwe voorstel doet de provincie de suggestie om zich terug te trekken uit het regelen van de Regiotaxi. Gemeenten richten namelijk samen “regionale regiecentrales” op en zorgen voor de aanbesteding van het vervoer. De provincie blijft meebetalen maar bemoeit zich niet meer intensief met het taxivervoer. Haar taak ligt dan bij het regelen van het openbaar vervoer in de grotere steden en dorpen. Van Gelderlanders in de kleinste dorpen wordt dan verwacht dat zij zelf een bus- of treinhalte in de buurt kunnen bereiken, terwijl de Regiotaxi hen nu nog naar de dichtstbijzijnde bus of trein brengt.

SP-statenlid Alex Mink haalde in zijn inbreng fel uit naar de plannen voor de Regiotaxi: “De minder zelfredzame plattelanders, stedelingen zonder een buslijn in de buurt en natuurlijk de Gelderlanders die nu vanuit allerlei nieuwe wetgeving in één busje worden geveegd, hebben straks het nakijken. Het hangt dan echt af van jouw wethouder zorg en zijn regionale inzet of je nog goed aangepast vervoer krijgt en je mag schijnbaar ook niet in een te klein dorp wonen waar de provincie de Regiotaxi regelde omdat een gewone streekbus te duur werd. Dat is geen basismobiliteit maar afbraakbeleid”.

Daarom steunde de SP een aangenomen motie van GroenLinks, waarin het provinciebestuur de opdracht krijgt om terug te komen met goede contracten waarin Gelderlanders zonder bus of de trein in de buurt in elk geval tegen dezelfde tarieven en voorwaarden toegang houden tot de Regiotaxi. De SP vindt ook dat gemeenten en provincie geen “dumpbusje” van de Regiotaxi mogen maken maar dat mensen die er van afhankelijk zijn gebruik kunnen blijven maken van een goede vervoersvoorziening.

U bent hier