h

Afscheidsinterview Alex Mink

2 juni 2014

Afscheidsinterview Alex Mink

Alex Mink heeft afgelopen woensdag 28 mei afscheid genomen als statenlid voor de SP. Hij vertrekt na zeven jaar omdat hij in Arnhem is gekozen tot wethouder voor onder andere verkeer en ruimtelijke ordening. Alex is opgevolgd door Eric van Dijk. In dit interview blikken we kort terug op zijn jaren als statenlid.

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode in de staten?

Het was een mooie tijd. Ik vond het een grote eer om zeven jaar volksvertegenwoordiger voor onze partij te zijn. Het waren ook jaren met hoogtepunten en dieptepunten. Ik heb grote winst en een bijtend verlies bij de verkiezingen meegemaakt. We begonnen in 2007 na een grote verkiezingswinst en een roerige fractie maar verloren twee zetels in 2011. Wij zijn er in geslaagd om positief kritische oppositie te voeren: goede plannen steunen, zelf goede plannen lanceren en slechte plannen wijzen we goed onderbouwd af. Hopelijk worden we bij de statenverkiezingen van volgend jaar beloond voor onze inzet en kunnen we ook provinciaal gaan meebesturen.

Heel veel mensen denken bij de SP aan zorg, niet aan verkeer en vervoer…

Goede bereikbaarheid is ook een vorm van sociaal beleid. Mensen willen met elkaar verbonden zijn en meedoen in de samenleving. Dan moet je de samenleving wel kunnen bereiken om bijvoorbeeld te werken, een opleiding te volgen of contact te hebben met anderen. Het is daarom belangrijk dat de provincie investeert in goede wegen en een betaalbare bus. De bezuinigingen van de Rijksoverheid zijn wel een gevaar voor die investeringen. We kijken bij verkeersproblemen teveel naar systemen, de verdeling van geld en de technische kant van het verhaal. Ik heb het anders aangepakt. Het gaat uiteindelijk om de bereikbaarheid van mensen, waarbij we schaarse ruimte en schaars geld rechtvaardig moeten verdelen. Ik geloof het niet als politici zeggen dat er geen socialistische verkeerslichten of liberale verkeersdrempels bestaan. Dat miskent dat keuzes over de bereikbaarheid gewoon politieke keuzes zijn. Een VVD’er kijkt vaak anders tegen die keuzes aan dan een SP’er. Daar moeten we niet moeilijk over doen maar juist aanmoedigen!

Alex Mink ontvangt bij zijn afscheid de Statenpenning van de Commissaris van de Koning.

Waar ben je trots op?

Ik heb prima samengewerkt met de VVD en D66, vooral toen we met z’n drieën in de oppositie zaten. Door die samenwerking hebben we voor elkaar gekregen dat de provincie zelf geld steekt in maatregelen die het treinvervoer verbeteren, zoals de alarmzuilen maar ook het eerste dubbelspoor in de Achterhoek en het behoud van de trein Tiel-Arnhem. Het is door onze inzet ook duidelijk geworden dat je bijvoorbeeld niet zomaar een OV-chipkaart kunt invoeren zonder na te denken over kwetsbare groepen reizigers zoals blinden en slechtzienden, of dat je zomaar bustarieven kunt verhogen zonder weerstand. Met name over openbaar vervoer is de toon van het debat veranderd. Ik vind dat grote winst.

Welke ervaringen uit de provincie kun je als wethouder gebruiken?

Het statenlidmaatschap is moeilijk. Je hebt er tijd voor nodig omdat je moeilijke onderwerpen voorgeschoteld krijgt, die flinke groepen mensen treffen en vaak om grote investeringen vragen.    Het is tamelijk abstracte kost en je moet goed kunnen analyseren. Neem maar eens een goed beargumenteerd standpunt in over snelwegverbredingen of een milieuplan. Ik vond het geweldig om mij in die onderwerpen te verdiepen maar heb vooral genoten van alle contacten met partijgenoten, andere Gelderlanders en de echte specialisten met ideeën over ruimte en verkeer.

Gelderland is inderdaad groter dan je aanvankelijk denkt. Niet alleen in omvang maar zeker ook in de hoeveelheid ideeën en suggesties onder betrokken Gelderlanders. Ik vond het ook geweldig om acties te voeren met andere SP’ers, bijvoorbeeld over het dubbel spoor in de Achterhoek. Die 5000 handtekeningen zijn goed binnengekomen want de eerste schop is al in de grond gestoken en de komende jaren wordt de spoorlijn Arnhem-Doetinchem goed aangepakt. We zijn er nog lang niet en als wethouder zal ik mij zeker inzetten voor betere spoorlijnen in deze regio.

Jij bent ook de wethouder voor de stadsregio. Maar de SP is daar toch tegen?

Wij zijn geen fan van ondemocratische bestuurslagen die veel taken krijgen maar niet goed te controleren zijn. De stadsregio is daar één van. Er komt een wetsvoorstel aan om de stadsregio’s weer onder te brengen bij de provincies. Dan is er meer controle door volksvertegenwoordigers mogelijk en hebben mensen via de stembus en druk op politici iets te zeggen over bijvoorbeeld de inrichting van onze ruimte en het laten rijden van de regionale treinen. Dat neemt niet weg dat de provincie Gelderland té groot is en er daardoor allerlei samenwerkingsverbanden tussen gemeenten ontstaan die op hun beurt nauwelijks gecontroleerd worden. Dat moet echt veranderen. In de tussentijd kan ik wel dingen binnen de stadsregio voor elkaar krijgen en erop wijzen dat het democratischer kan en moet.

Alex Mink in actie voor verbeteringen aan het spoor Arnhem-Winterswijk.

Zien we je nog eens terug op een treinstation met folders in jouw hand?

Ik denk dat ik vooral te maken ga krijgen met actiegroepen die hun folders en handtekeningenlijsten aan mij gaan aanbieden. Dat is prima. Ik ben er als stadsbestuurder voor alle Arnhemmers.  Ik ben ook SP’er: houd contact met de mensen, luister naar goede ideeën en suggesties, doe onderzoek voordat je iets zegt of vindt. Dat neem ik allemaal mee in deze rol.

Wat ga je het meeste missen?

Dat zou je eigenlijk veel later moeten vragen. Ik ben nog erg druk met het inwerken als wethouder en pas later dringt alles echt goed tot mij door. Ik ga in elk geval mijn fractiegenoten en veel mede-statenleden missen en dat geldt ook voor de afdelingen waar ik vaak contact mee had. Statenleden kunnen niet functioneren zonder betrokken en bevlogen partijgenoten die meedenken en meewerken. Ik vond het mooi om met hen te mogen optrekken.

Reacties

Wij wensen je heel veel succes in Arnhem, Alex!
Namens SP afd. Culemborg, van harte gefeliciteerd met je wethouderschap!

Reactie toevoegen

U bent hier