h

SP: Laat busreiziger niet extra betalen voor wegomleiding (update)

20 augustus 2014

SP: Laat busreiziger niet extra betalen voor wegomleiding (update)

De Gelderse SP vind dat busreizigers niet op kosten mogen worden gejaagd bij wegomleidingen. De Statenfractie heeft daarover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. In Putten moesten onlangs reizigers met buslijn 103 per enkele reis 30 à 40 cent extra betalen door een wegomlegging.

Het systeem van de OV-chipkaart werkt zo dat de reiziger per kilometer betaald. Wanneer de bus door een wegomlegging een stuk om moet rijden rekent de OV-chipkaart ook meer af. Inmiddels heeft busvervoerder Syntus na aandringen van reizigersorganisatie Rover geregeld dat reizigers op buslijn 103 een bushalte later mogen inchecken dan waar ze instappen. Op deze manier wordt de reiziger gecompenseerd.

SP Statenlid en OV-woordvoerder Eric van Dijk: “Het heeft weken geduurd voordat Syntus met deze eenvoudige aanpassing kwam, en pas na aandringen van de Reizigersvereniging Rover. De fout in het OV-Chipsysteem kostte de regelmatige reiziger 30 à 40 cent per enkele reis. Wij willen graag van het provinciebestuur weten wat ze er aan gaan doen om deze situatie in de toekomst te voorkomen.”

UPDATE

Op 9 september heeft de SP een antwoord namens Gedeputeerde Staten (GS) ontvangen.

Daarin schrijft het provinciebestuur dat zij ook vinden dat Syntus in deze kwestie niet adequaat heeft gehandeld, en zij heeft Syntus daarop ook aangesproken. Ook zijn Gedeputeerde Staten het met de SP eens dat reizigers geen hinder mogen ondervinden van een omleiding. Ook dan moet hetzelfde tarief gelden zoals dat normaal zou gelden voor het traject zonder omleiding. GS heeft de vervoerder gevraagd om een stappenplan te maken zodat in het vervolg omleidingen niet meer leiden tot een tariefsverhoging.

SP Statenlide Eric van Dijk: "De SP is tevreden over de aanpak van de Provincie richting Syntus en hoopt dat Syntus lering heeft getrokken uit de hele situatie."

We horen graag of e.a. in de praktijk ook effect heeft gehad. Je kunt reageren naar: SP@ps.gelderland.nl

Lees hier de vragen van de SP en de antwoorden van het college:

Vraag 1: Bent u bekend met het bovengenoemde bericht, getiteld "Busreiziger duurder uit doorwegomleiding" op de website van Omroep Gelderland?
Antwoord: Ja.
 

Vraag 2: Wat vindt u van de trage reactie van Syntus op het verzoek van de Reizigersvereniging Rover om een adequate oplossing voor de betreffende situatie?
Antwoord: Wij vinden het feit dat door Syntus pas in tweede instantie inhoudelijk is gereageerd op het verzoek van Reizigersvereniging Rover niet acceptabel. De vervoerder is inmiddels door de Provincie op aangesproken, waarbij hij gewezen is op de verplichting om de procedure bij afhandeling van klachten conform het bestek van de Provincie uit te voeren.
 

Vraag 3: Bent u het met de SP eens dat het onwenselijk is dat reizigers meer moeten betalen voor hetzelfde reistraject, zoals in de hierboven geschetste situatie?
Antwoord: Wij zijn van mening dat er voor de reizigers een helder en eenduidig tarief voor het openbaar vervoer moet gelden. Dit houdt in dat het tarief voor hetzelfde reistraject steeds identiek moet zijn, ook wanneer er op dat reistraject een omleiding geldt. Desondanks realiseren wij ons dat het huidige OV-chipkaartsysteem tekortkomingen kent, waarvan het ontbreken van flexibiliteit met betrekking tot tarieven bij omleidingen er één is. Totdat deze beperkingen zijn opgelost eisen wij van de vervoerder dat hij op een zodanige wijze met de beperkingen omgaat, dat de reiziger hiervan geen hinder ondervindt.
 

Vraag 4: Is het College bereid om het gesprek aan te gaan met vervoerder Syntus om een herhaling van een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen?
Antwoord: Ja. Dit gesprek is inmiddels opgestart.
 

Vraag 5: Wat doe het College om te voorkomen dat in de toekomst vergelijkbare situaties ontstaan?
Antwoord: Wij hebben de vervoerder gewezen op de eisen in het bestek. Hierop blijven wij handhaven. Daarnaast hebben wij verzocht om een plan van aanpak, waarin de vervoerder aangeeft welke stappen er procedureel worden gezet in het geval van omleidingen.

Reactie toevoegen

U bent hier