h

SP Gelderland presenteert verkiezingsprogramma ‘Ideeën voor Gelderland’

31 oktober 2014

SP Gelderland presenteert verkiezingsprogramma ‘Ideeën voor Gelderland’

De Gelderse SP heeft haar verkiezingsprogramma voor de provinciale statenverkiezingen van maart 2015 vastgesteld. Het programma is getiteld ‘Ideeën voor Gelderland’ De SP zet in op het blijven investeren van Nuon-gelden in de Gelderse samenleving. Daarnaast kiest de partij voor een provinciale overheid die inzet op kleinschaligheid in plaats van schaalvergroting, op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Het SP verkiezingsprogramma omvat tien hoofdstukken en staat vol met ideeën om Gelderland mooier, menselijker, groener en innovatiever te maken. Wat de SP betreft is het hard nodig dat de provincie haar vermogen blijft investeren in de Gelderse samenleving. Het programma stelt hierover:

‘Voor veel mensen zijn het zware tijden: economische crisis, hoge werkloosheid en zware bezuinigingen vanuit Den Haag en bij gemeenten. Dat geldt ook voor veel mensen in Gelderland. Wat de SP betreft neemt de rijke provincie Gelderland haar verantwoordelijkheid. Onze provincie heeft immers een miljardenvermogen overgehouden aan de verkoop van aandelen Nuon. De SP vindt het niet de taak van een overheid om een groot vermogen te bezitten. Geld moet niet opgepot worden, maar op een verantwoorde manier geïnvesteerd te worden in de samenleving, zeker als in tijden van crisis die samenleving baat heeft bij investeringen.’

De SP wil dat er een investeringsagenda gemaakt wordt waarbij in de komende acht jaren 1 miljard euro wordt geïnvesteerd. Het zou dan wat de SP betreft moeten gaan om investeringen waar ook op langere termijn nog de vruchten van kunnen worden geplukt. De partij denkt daarbij aan extra investeringen in een aantal structurele verbeteringen op het gebied van openbaar vervoer, met name in spoorlijnen zoals dubbelspoor in de Achterhoek. Daarnaast wil de SP investeren in meer en duurzamere betaalbare huurwoningen en in zaken die het platteland leefbaar houden zoals breedbandinternet in het buitengebied, beter mobiel bereik, bibliobussen of andere bibliotheekvoorzieningen en behoud van buslijnen. Ten slotte wil de Gelderse SP investeren in versterking van natuur, cultuur en sport.

Naast blijven investeren is aandacht voor kleinschaligheid een belangrijk thema in het verkiezingsprogramma. De SP wil meer respect voor het kleine en het kleinschalige. Het programma stelt hierover: ‘We willen een einde aan de ongebreidelde schaalvergroting. De weg van groot, groter, grootst is in onze ogen een doodlopende. Dat hebben we al gezien in de zorg en het onderwijs en zien we op steeds meer terreinen. De SP kiest voor kwaliteit boven kwantiteit. Wij denken dat het de taak van de overheid is om juist het kleinschalige, het soms nog kwetsbare, te stimuleren en beschermen.’

Dus wil de SP geen megawinkelcentra in het buitengebied maar investeren in binnensteden. Geen megastallen en megakassen, maar ruimte voor kleinschalige boerenbedrijven die kwaliteit bieden in plaats van kwantiteit. Leefbaarheid ook in de kleine dorpen. Kleine innovatieve bedrijven steunen in plaats van multinationals. Geld voor trapveldjes in plaats van topsportaccommodaties en topsportevenementen. Geen superprovincies (landsdeel Oost) of supergemeenten die in de ogen van de SP niets opleveren en de afstand tussen bestuur en burger vergroten.
 

Reactie toevoegen

U bent hier