h

Provincie doof voor discussie topbeloningen Liander

5 november 2014

Provincie doof voor discussie topbeloningen Liander

“Het provinciebestuur is doof voor maatschappelijke discussie over  topbeloningen en blijft liever op haar handen zitten.” Dat stelt de Gelderse SP op basis van de beantwoording van schriftelijke vragen die ze hebben gesteld over de te hoge prijzen die Liander heeft gerekend en de te hoge topbeloningen bij het netwerkbedrijf.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft eerder dit jaar ontdekt dat netwerkbedrijven, waaronder Liander, te hoge prijzen hebben gerekend voor de levering van stroom en gas. Liander, een dochter van overheidsbedrijf Alliander, was volgens De Gelderlander van 4 juli j.l. oer huishouden per jaar de duurste netwerkbeheerder van het land. Tegelijkertijd werd recentelijk bekend dat 18 directeuren van het bedrijf meer verdienen dan de Balkenende-norm, de wettelijk vastgestelde beloning voor publieke bedrijven. De provincie Gelderland is grootaandeelhouder van Alliander. De SP wil daarom dat de provincie zich als aandeelhouder inzet om hier wat tegen te doen.

Het provinciebestuur heeft op 28 oktober j.l. uitvoerig geantwoord op de vragen. Drie dingen vallen op:

  • Het college schrijft dat de fouten kunnen zijn ontstaan “omdat de scheidslijn tussen het reguliere en het commerciële domein niet altijd eenvoudig aanwijsbaar zijn”. Ons inziens is dat een argument om nog een goed na te denken over commerciële activiteiten van de netwerkbeheerder.
  • De hoge tarieven van Liander worden verklaard door de hoge precariobelasting die zij moeten betalen. Deze belasting kan door gemeenten worden opgelegd omdat het bedrijf leidingen en kabels in de gemeentegrond heeft. Gezien de financiële druk waaronder gemeenten staan gaan er steeds meer gemeenten over tot daadwerkelijke heffing. Liander wil af van deze belasting en het college lijkt hun daarin te volgen.
  • Wat betreft de buitensporige beloning van directeuren, managers en commissarissen wordt  het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens erbij gesleept “inzake het recht op ongestoord genot van eigendom, waartoe ook bestaande rechtsposities gerekend worden”. Een hele bijzondere redenering! Geacht college, zeg dat maar eens tegen iedereen die door ontslag wordt bedreigd omdat de contracten voor de jeugdzorg niet rond komen.

SP Statenlid Agnes Lewe: “Het college blijft hameren op haar formele positie. Ze slepen er zelfs nog het Europees verdrag van de rechten van de mens bij. Maar daar gaat het niet om. De vraag was en is telkens weer: is het college bereid om met Alliander te praten of het in deze tijd wel verantwoord zich te verschuilen achter juridische haarkloverij. Je zou als bedrijf vrijwillig de afbouw kunnen versnellen. En je zou dat als bedrijf op een hele nette manier kunnen doen zonder de individuele werknemer in problemen te brengen. Maar daar is het college niet toe bereid. Zij zijn doof voor de maatschappelijke discussie hierover. Ze vinden het blijkbaar wel goed zo.”

Reactie toevoegen

U bent hier