h

Vragen over bezuinigingen busvervoer Arnhem-Nijmegen

18 november 2015

Vragen over bezuinigingen busvervoer Arnhem-Nijmegen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over de voorgenomen bezuinigingen op het busvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen de komende twee jaar. Onder de noemer 'concessieonderhoud', wil vervoerder Hermes de komende twee jaar flink bezuinigen in de regio Arnhem-Nijmegen. Tegelijkertijd zien we een toename van het aantal OV-rezigers. De SP wil van het college weten hoe dit met elkaar te rijmen valt en hoe de provincie ervoor gaat zorgen dat het busvervoer in de stadsregio op niveau blijft.

Uit een reactie van de algemeen Directeur van Hermes aan de Ondernemingsraad Hermes over de ‘Adviesaanvraag nieuwe dienstregeling 2016 concessie SAN’, blijkt dat er de komende twee jaar 9% bezuinigd gaat worden op de dienstregelingen in de regio Arnhem-Nijmegen. SP Statenlid Maurits Gemmink vraagt zich af waarom er juist nu wordt bezuinigd op het OV in deze regio: “Er blijkt dat het openbaar vervoer in de regio Arnhem Nijmegen erg succesvol is. Uit de voorjaarsnota 2015 blijkt dat het aantal passagiers in 2014 met 10% is toegenomen en chauffeurs geven aan dat de bussen op een aantal lijnen regelmatig te vol zitten. We begrijpen het niet als de provincie toestemming zou geven aan de uitkleding van het OV in deze regio terwijl er helemaal geen financiële noodzaak is.”

Door de opheffing van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen valt de OV-concessie in dit gebied sinds  begin dit jaar onder de provincie. Bij de overgang heeft de provincie aangeven in ieder geval de komende twee jaar niet te korten op de financiering. Er is dus nog geen noodzaak om te bezuinigen, toch neem vervoerder Hermes al een voorschot. De SP maakt zich zorgen over behoud van de kwaliteit van het OV en heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het provinciebestuur:

  1. Uit de reactie aan de ondernemersraad blijkt dat het aantal dienstregelinguren tussen 2015 en 2017 rigoureus worden gekort. Het aantal loopt terug van 897.906 uur in 2015 naar 816.831 uur in 2017. Een korting van ruim 9% op het aantal diensturen! Hoe valt dit te rijmen met de toename van het aantal passagiers in dit concessiegebied?
  2. Buschauffeurs in dienst bij Hermes hebben meermaals geklaagd over een slechte werkcultuur. Afgelopen zomer vielen meerdere busdiensten uit door tekort aan personeel. Door de bezuiniging van de provincie zullen er nog minder busdiensturen beschikbaar zijn. Hoe verwacht u dat Hermes met ruim 9% minder diensturen het aantal buslijnen en de kwaliteit van het OV op peil gaat houden? En kunnen de passagiers in de toekomst vaker uitval van buslijnen, ook buiten het zomerrooster, verwachten?
  3. Het is de bedoeling dat het OV een deel van het vervoer voor de basismobiliteit gaat leveren. Daarbij geven chauffeurs aan dat zij, nu al, hun dienstregeling moeilijk kunnen halen als zij bijvoorbeeld een passagier in rolstoel vast moeten zetten. Acht u het reëel dat het reguliere OV een deel van het basismobiliteit vervoer over kan nemen, met minder diensturen?
  4. Is de gedeputeerde met ons eens dat juist nu het busvervoer in dit concessiegebied zeer succesvol is, juist meer budget van de provincie voor het OV beschikbaar moet komen in plaats van minder?

Reactie toevoegen

U bent hier