h

Voorjaarsnota: Tijd voor oppoetsen sociaal gezicht provincie

29 juni 2016

Voorjaarsnota: Tijd voor oppoetsen sociaal gezicht provincie

Foto: Bas Stoffelsen

Bij de Algemene beschouwingen in Provinciale Staten heeft SP-fractievoorzitter Peter de Vos gepleit voor een nieuw sociaal gezicht voor Gelderland. De provincie heeft volgens de SP de afgelopen jaren sociaal beleid teveel afgebouwd en wil zich alleen nog maar bezig houden met 'harde zaken' als infrastructuur en economie. Volgens de Vos heeft de provincie ook een verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel. Daar hoort bij dat de provincie ook investeert in sociale zaken als openbaar vervoer, cultuur, amateursport, voldoende betaalbare woningen, jeugdzorg en het creeëren van echte en fatsoenlijk betaalde banen.

Peter de Vos: “Onder het mom van wat in het bestuurderstaaltje zo mooi de 'kerntakendiscussie' heet willen veel partijen dat de provincie haar sociale beleid helemaal afstoot. Maar tegelijkertijd zien we de tweedeling in de samenleving steeds meer toenaemen. En waar ongelijkheid groeit vinden wij dat het de taak is van elke overheid om hier iets tegen te doen. De overheid is er immers voor de mensen. De provincie heeft bakken met geld. Alleen al met een klein gedeelte daarvan kunnen we het sociale gezicht van de provincie weer oppoetsen.”

Sociaal investeren

Naast het verbreden van de provinciale blik naar sociale beleidsterreinen wil de SP ook dat de provincie sociaal gaat investeren. In het najaar presenteerde de SP al een plan om 200 miljoen extra te investeren in zaken als dubbelspoor in de Achterhoek, het bouwen en opknappen van woningen, cultuurbeleid, breedtesport en het ondersteunen van de jeugdzorg die nog steeds problemen kent na de overgang naar gemeenten.

De Vos: “Tweedeling ga je tegen door kansen te creeeren. En dat kan de provincie doen door te investeren. Ons inversteringsplan lever extra werk op in de bouw, geeft het OV in de Achterhoek een boost, maakt cultuur en sport bereikbaar voor meer mensen en zorgt ervoor dat minder mensen in onzekerheid hoeven te zitten over waar ze kunnen wonen.”

Investeren wil de SP onder andere in de spoorlijn Arnhem-Winterswijk. Ze heeft daarom een voorstel ingediend om 80 miljoen uit de Nuon-reserve te besteden aan verdubbeling van het spoor. Ook heeft de SP een motie ingedient over het op tijd inlichten van reizigers over dientsregelingswijzigingen. Dat is afgelopen maanden misgegaan in de regio Arnhem-Nijmegen. Een laatste motie van de SP bij de Voorjaarsnota ging over het oprichten van een fonds voor de regionale journalistiek.

Reactie toevoegen

U bent hier