h

Oppassen met natuurgraven in kwetsbare natuurgebieden

27 februari 2017

Oppassen met natuurgraven in kwetsbare natuurgebieden

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP vindt dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar de gevolgen van het groeiend aantal natuurbegraafplaatsen. Volgens de partij is niet duidelijk wat de effecten zijn op de natuur. Daarnaast wil de SP voorkomen dat natuurgebieden vol komen te staan met hekken waar een kerkhof achter ligt. De partij stelt voor om landgoedeigenaren die een natuurbegraafplaats willen beginnen eerst een plan te laten opstellen om de natuur te versterken.

De regels voor natuurbegraafplaatsen worden besproken tijden de Statenvergadering van 1 maart. SP-Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot: “We zien de laatste jaren een toename in het aantal natuurbegraafplaatsen. Veel landgoedeigenaren zien het als een manier om extra inkomsten te genereren. Maar we moeten oppassen dat er geen wildgroei gaat ontstaan in kwetsbare natuurgebieden zoals op de Veluwe. Eerdere onderzoeken naar gevolgen voor het milieu – in opdracht van voor- en tegenstanders – spreken elkaar tegen. Wij willen een onafhankelijk onderzoek naar de feitelijke effecten op het milieu van natuurbegraven.”

Volgens Vollebregt-de Groot zou het goed zijn dat wanneer er natuurbegraafplaats wordt aangelegd de natuur er van profiteert. Daarom komt ze met een voorstel om landgoedeigenaren bij de aanleg van een nieuwe natuurbegraafplaats een plan te laten maken waarin concreet wordt aangegeven hoe de natuur in stand wordt gehouden en versterkt.

In de nieuwe regels voor natuurbegraven wordt voorlopig gesproken van maximaal 50 graven per hectare. Vollebregt-de Groot: “Voorlopig willen we vasthouden aan dit maximum aantal. Op basis van het onderzoek dat het provinciebestuur ook heeft toegezegd kunnen we dan gaan kijken of het aantal ook omhoog of omlaag moet worden bijgesteld.”

Reactie toevoegen

U bent hier