h

SP: Weren rolstoelers uit AVAN-regiotaxi is discriminatie

14 februari 2017

SP: Weren rolstoelers uit AVAN-regiotaxi is discriminatie

Foto: Bas Stoffelsen

SP-Statenlid Maurits Gemmink heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over de maatregel om rolstoelers zonder WMO-indicatie te weren uit de AVAN-regiotaxi's. De SP is net als de gemeenten Arnhem en Nijmegen onaangenaam verrast door de maatregel. Maurits Gemmink vraagt zich af of de maatregel niet in strijd is met de grondwet. Mensen met een beperking moeten volgens de SP net als iedereen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

De provincie wil vanaf 20 februari niet meer toestaan dat mensen met een rolstoel of een scootmobiel Avan-busje gebruiken als openbaar vervoer. Zij stellen dat deze mensen, die op zich prima gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer, maar een WMO-indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) moeten aanvragen bij hun gemeente. Maurits Gemmink: “Het weren van mensen uit het openbaar vervoer op basis van hun beperking lijkt mij in strijd met de grondwet. De provincie is rijk genoeg om wat extra geld op tafel te leggen voor fatsoenlijk openbaar vervoer in plaats van mensen te discrimineren omdat ze toevallig in een rolstoel zitten of ze de WMO in te dwingen.”

Het ov-beleid van de provincie stelt dat reizigers met een WMO-indicatie gebruik kunnen maken van het reguliere OV. Hier staat tegenover dat de ‘reguliere reiziger’ onder voorwaarden tegen normaal ov-tarief gebruik kunnen maken van regiotaxibusjes zoals Avan. Dit zorgt ervoor dat reizigers in gebieden waar geen reguliere bussen komen toch van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. SP Statenlid Maurits Gemmink: “De uitwisseling tussen regulier openbaar vervoer en WMO-vervoer zou in balans zijn is ons verteld. Daarom is het vreemd dat nu reguliere ov-gebruikers met een beperking uit de busjes van Avan worden geweerd. Deze reizigers dwingen om gebruik te maken van van een WMO-indicatie is de omgekeerde wereld. Zij geven immers zelf aan zelfredzaam te zijn. De provincie probeert zo de reiskosten van deze groep mensen af te schuiven op de gemeenten.”

Volgens gemeente Arnhem gaat het om 357 personen en een stijging van de WMO-kosten met €200.000,- per jaar. Bij de gemeente Nijmegen gaat het om 130 mensen.

Daarom heeft de SP de volgende vragen gesteld:

  1. Hoe kan het dat in de gemeenten Arnhem en Nijmegen met verbazing wordt gereageerd op deze actie van de provincie? Zijn de gemeenten in de regio Arnhem - Nijmegen van tevoren geïnformeerd over het besluit van de provincie? Is er voldoende overleg tussen gemeenten en provincie over het uitwisselen van reizigers tussen regulier OV en basismobiliteit?
  2. Volgens GS, in beantwoording op vragen gesteld door Groen Links (PS 2016-609), kan de provincie de ‘betaling van vervoer van mensen met een rolstoel of scootmobiel als regulier OV via de basismobiliteit stop zetten op basis van de samenwerkingsovereenkomst basismobiliteit.’ Waar in deze overeenkomst staat dat de provincie eenzijdig het toelaten van reguliere OV reizigers in de basismobiliteit stop mag zetten?
  3. Het reguliere OV is, voor veel geld, toegankelijk gemaakt voor reizigers met een beperking, rolstoel, scootmobiel. De provincie heeft juist ingezet op uitwisseling van regulier ov en basismobiliteit om overal een dekking van ov-diensten te garanderen. Daardoor is de taxi van Avan, onder voorwaarden, een onderdeel van het reguliere openbare vervoer en moet het toegankelijk moet zijn voor iedere reiziger. Door handelen van de provincie wordt nu een deel van de reizigers, met een beperking die toch prima zelfstandig van regulier OV gebruik kunnen maken, uitgesloten. Zijn GS het met de SP eens dat dit in strijd is met artikel 1 van de grondwet?  

Reactie toevoegen

U bent hier