h

SP deelt zorgen FNV over werkverdringing in openbaar vervoer

11 september 2017

SP deelt zorgen FNV over werkverdringing in openbaar vervoer

Foto: Bas Stoffelsen

De SP deelt de zorgen die FNV vervoer uitspreekt over het aantal buslijnen dat in de dienstregeling 2018 verdwijnt. In een brandbrief aan provinciale staten zegt FNV ziet dat het aantal betaalde banen in het OV met zo’n honderd afneemt. Buslijnen verdwijnen terwijl het aantal flex- en buurtbusdiensten groeit. Deze diensten worden vaak door vrijwilligers gereden, waardoor de werkgelegenheid afneemt. Daarnaast stelt men dat er sprake is van werkverdringing. Een vrijwilliger voert het werk uit dat eerst door betaalde chauffeurs werd gedaan. De SP vindt het vervoer van mensen belangrijk en verantwoordelijk werk dat door goed opgeleide en fatsoenlijk betaalde chauffeurs moet worden uitgevoerd.

‘We zien steeds meer reguliere buslijnen verdwijnen. Met name in de gebieden buiten de grote steden van Gelderland’ zegt Maurits Gemmink, woordvoerder bereikbaarheid van de SP statenfractie. ‘Eerst wordt een reguliere lijn, wegens te weinig passagiers, opgeheven. Dan komen de klachten uit de plaatsen die ineens geen openbaar vervoer meer hebben en komt de provincie met een buurtbus als oplossing. Deze buurtbus moet door vrijwilligers worden gereden en de vervoersmaatschappij levert de bus. Deze buurtbussen zijn vaak zeer populair. Er zijn lijnen waar in de spits twee of drie bussen achter elkaar moeten rijden om de passagiers mee te kunnen nemen.’

Volgens de FNV is er sprake van werkverdringing. De inzet van vrijwilligers op buurtbussen heeft veel weg van vast dienstverband. ‘Die bussen rijden iedere dag volgens een dienstregeling. Dan moet je een vaste poel van chauffeurs hebben die hun diensten rijden.’ Minister Asscher, van sociale zaken, heeft oktober vorig jaar een brief gestuurd waarin hij werkverdringing afwijst. ‘Het beleid van de provincie gaat dus recht tegen de lijn van de minister in.’

‘Let wel, wij zijn niet tegen het goede werk van vrijwilligers. We zien gelukkig een enorme spankracht van het ‘platte land’ als de provincie het af laat weten. Maar hier zien we dat de provincie “handig gebruik maakt” van het oplossend vermogen van de vrijwilliger. Openbaar vervoer is een nutsvoorziening waar de provincie verantwoordelijk voor is. Wij zien dat de inzet van vrijwilligers misbruikt wordt om bezuinigingen op het ov te realiseren.’

Foto: Matthias van Hunnik

Een buurtbus in het Rivierenland.

Gelderland loopt voorop bij een ‘innovatief’ proefproject in Noord-Limburg. Daar worden in bij bestaande buslijnen professionele chauffeurs vervangen door vrijwilligers. Wij zien niet wat er ‘innovatief’ aan is goede banen te vernietigen. Los van het effect op de werkgelegenheid is het vervoeren van mensen een verantwoordelijke taak. Daarvoor moet men goed opgeleid zijn en fatsoenlijk worden betaald.’

‘Wij vinden dat de vervoerders meer maatwerk moeten leveren. Een flexibel netwerk van buslijndiensten die goed aansluit op de (regionale) spoorlijnen. Wij zien ook wel dat het geen nut heeft enorme bussen voor een handvol passagiers rond te laten rijden. Grote bussen inzetten wanneer dat nodig is, in de spits, en kleinere bussen als het aanbod van passagiers laag is. En deze bussen moeten door professionele chauffeurs worden gereden, want passagiers vervoeren is een vak!’

Reacties

De provincie maakt handig gebruik van vrijwilligers? Misbruik zult u bedoelen! Dat gajus!

Reactie toevoegen

U bent hier