h

Provincie moet uitbreiding Geitenhouderij Gendt tegenhouden

19 december 2018

Provincie moet uitbreiding Geitenhouderij Gendt tegenhouden

Foto: SP

De SP heeft een debat aangevraagd over de illegale uitbreiding van een geitenhouderij in Gendt. De geitenhouder heeft 1500 meer geiten dan is toegestaan. Dat deed hij vooruitlopend op een mogelijke vergunning. Inmiddels hebben 800 omwonenden en de lokale huisarts bezwaar gemaakt vanwege gezondheidsrisico’s en overlast. Ook de gemeenteraad van Lingewaard en de Raad van State hebben in 2017 uitgesproken dat ze geen uitbreiding willen toestaan. De SP wil dat provinciebestuur niet meewerkt aan een vergunning voor de uitbreiding.

De geitenhouder heeft in 2012 bovenop de toegestane 700 geiten nog eens 1500 dieren aangeschaft en ondergebracht in een loods bij zijn bedrijf. Hij hoopte dat de gemeente een vergunning voor de uitbreiding zou afgeven. De Raad van State heeft echter in 2017 de gemeenteraad van Lingewaard in het gelijk gesteld toen zij geen verklaring van geen bedenkingen (VVGB) wilde afgeven voor de vergunning. Dit was vanwege de gezondheidsrisico’s voor de omgeving. SP-Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot: “We hebben als provincie niet voor niets in 2017 een moratorium op geitenhouderijen ingesteld vanwege de gezondheidsrisico’s voor de omgeving. In Gendt zijn door de GGD al verhoogde waardes van stank en schadelijke stoffen gemeten in de omgeving. De uitbreiding van deze geitenhouderij moet worden teruggedraaid. Dat is in het belang van mens, dier en milieu!”

Inmiddels blijkt dat de provincie in juli 2018 toch een concept verklaring van geen bedenkingen (VVGB) heeft opgesteld over de vergunningaanvraag voor de geitenhouderij. De SP begrijpt niet dat de provincie nu toch wil meewerken. Vollebregt: “De uitspraak van de Raad van State is glashelder en de provincie heeft zelf een beleid dat een stop zet op geitenhouderijen. Hoe kan het dan dat de provincie toch wil meewerken? Onbegrijpelijk. Ik ga er toch vanuit dat Provinciale Staten zich houdt aan haar eigen beleid en luistert naar de raad van State en optreedt tegen de illegale megageitenstal in Gendt.”

Reactie toevoegen

U bent hier