h

Festivals en evenementen toegankelijk voor iedereen

10 september 2019

Festivals en evenementen toegankelijk voor iedereen

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

Niemand aan de kant, dat is de titel van het verkiezingsprogramma 2019-2023 van de Gelderse SP. Wat de SP betreft staat er niemand aan de kant. Toch zien we dat er bij het organiseren van evenementen en festivals nog wel eens vergeten wordt om ook rekening te houden met mensen met een handicap. De Gelderse SP dient daarom woensdag11 september (2019) een debatverzoek en een motie in om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap bij evenementen beter te waarborgen.

Aanleiding, van het debatverzoek en bij behorende motie, is het Democratiefestival dat 30 en 31 augustus j.l. werd gehouden op het festivalterrein Veur Lent. Een festival dat voor iedereen toegankelijk zou zijn. In aanloop naar het festival bleek dat maar een heel klein gedeelte van het terrein rolstoeltoegankelijk was. Een festival waar vanuit de Provincie Gelderland 150 duizend euro subsidie aan is verleend.

Carla Claassen, fractievoorzitter SP Gelderland: ‘Na de nodige mailwisselingen was de mededeling vanuit de festivalorganisatie dat “het voor een eventuele volgende editie bovenaan hun prioriteitenlijst zou staan en dat zij nu moesten roeien met de riemen die zij hadden. Toen het duidelijk was dat ik Statenlid ben werd er ineens wel actie ondernomen. Dat maakte mij nog bozer. Waarom kon dat niet voor iemand anders in een rolstoel geregeld worden?"

De organisatie heeft vervolgens haar best gedaan om het terrein zo goed als mogelijk toegankelijk te maken. Daardoor was het voor mensen in een rolstoel alsnog mogelijk om het Democratiefestival te bezoeken.

Om in de toekomst de toegankelijkheid voor mensen met een handicap bij evenementen en festivals te verbeteren dient de Gelderse SP een motie in. De Provincie verstrekt subsidies voor dergelijke evenementen. De regels moeten verbeterd worden, criteria moeten helder zijn. Claassen: ‘Op het moment dat er in de criteria opgenomen is dat een evenement of festival echt voor iedereen toegankelijk moet zijn, dan wordt er aan de voorkant al over nagedacht. Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen mee moet kunnen doen, dat er niemand aan de kant moet blijven staan.’

U bent hier