h

Halve waarheden minister olie op het vuur van verzet tegen vliegveld Lelystad

7 februari 2020

Halve waarheden minister olie op het vuur van verzet tegen vliegveld Lelystad

Foto: Peter de Vos

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vertroebelt een eerlijke discussie over vliegveld Lelystad door halve waarheden en het frustreren van het debat. Dat stellen de SP en verschillende actiegroepen. Tegelijkertijd concludeerde de commissie Remkes dat er een rem moet op de groei van de luchtvaart. Genoeg reden voor de SP-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland om te volharden in haar standpunt dat Vliegveld Lelystad niet geopend moet worden. Dat is beter voor mens en milieu.

Afgelopen week zijn Provinciale Staten bijgepraat over de laatste stand van zaken rond Lelystad Airport, de Luchtruimherziening en de Luchtvaartnota. SP-fractievolger Eric van Dijk was daarbij aanwezig: “Het is belangrijk dat de politiek goed wordt geïnformeerd, omdat er de komende tijd veel staat te gebeuren op het gebied van de luchtvaart. De groei van de luchtvaart en de mogelijke opening van Vliegveld Lelystad hebben grote gevolgen voor de Gelderse natuur en inwoners.”

Zo is er onder andere gesproken over het Rapport van de commissie Remkes over de luchtvaart. Van Dijk: “In het rapport wordt geconstateerd dat luchtvaart bijdraagt aan de uitstoot van stikstof, CO2, ultra-fijnstof en bovendien geluidhinder produceert. Daarmee geeft Remkes ons opnieuw argumenten om een einde te maken aan het ongebruikelijk, langdurig laagvliegen boven onze provincie omdat dit leidt tot stikstofneerslag in de kwetsbare natuur op de Veluwe en andere natuurgebieden in Gelderland.”

Maar van Dijk maakt zich ook grote zorgen: “Maar wat heb je aan goede argumenten als het ministerie onderzoeken en rapporten gebruikt die op belangrijke punten onvolledig en in feite dus onjuist zijn? En al die ‘foutjes’ zijn in het voordeel van uitbreiding van de luchtvaart. Het ministerie speelt hier een zeer dubieuze rol. En niet alleen waar het om de juiste feiten gaat. De minister wil hierover niet eens met de Kamer debatteren. Hoe kunnen provincies dan er op vertrouwen dat zij wel worden gehoord als partner? De Provincie heeft tegen de minister gezegd dat wij op tijd betrokken willen worden bij de onderzoeken op de effecten op de natuur. Echter, de minister wil geen duidelijkheid geven over de betrokkenheid van de Provincie. Het lijkt wel of ze de pottenkijkers buiten de deur wil houden.”

Van Dijk was ook namens de Gelderse SP aanwezig bij een bijeenkomst van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) met aan woordvoerders-luchtvaart uit de Provinciale Staten van Gelderland. Van Dijk: “De deskundigen in deze actiegroepen tonen aan dat het zeer onzeker is of wij er in onze provincie beter vanaf komen ná de herindeling van het luchtruim. Zij schatten de nieuwe situatie in als bedreigend voor de hele (Noord-)Veluwe qua geluid. Het ministerie schept onjuiste verwachtingen door de indruk te wekken dat na de herindeling van het luchtruim de situatie voor Gelderland zal verbeteren.”

De samenwerkende actiegroepen strijden tegen het laagvliegen maar concluderen ook: als alternatief voor Schiphol is Vliegveld Lelystad vanwege haar ligging ongeschikt. Van Dijk: “Dit is natuurlijk de kern van het probleem. De coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en GroenLinks spreken zich alleen uit tegen het laagvliegen. Maar als SP zeggen wij al jaren zowel in de Gelderse Staten als in de Tweede Kamer, dat Vliegveld Lelystad een slecht idee is en niet geopend moet worden.”

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier