h

Mobiliteitsvisie: Zonder extra geld voor OV staat Gelderland straks stil

22 april 2020

Mobiliteitsvisie: Zonder extra geld voor OV staat Gelderland straks stil

Foto: Matthias van Hunnik

Zonder extra budget voor onder andere openbaar vervoer en andere alternatieven voor autoverkeer slibt Gelderland dicht. Dat is de conclusie van de SP na het debat over de Mobiliteitsvisie voor Gelderland. Volgens de SP zijn extra investeringen in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur nodig om de provincie voor iedereen bereikbaar te houden.

SP Statenlid Maurits Gemmink, woordvoerder mobiliteit van de SP-statenfractie: “Het college is op zoek naar een schouderklopje voor haar mobiliteitsbeleid. Van de SP gaan ze die niet krijgen. Een visie moet een blik op de toekomst zijn. Wat heeft Gelderland nodig om de totaal vastgelopen mobiliteit weer op gang te krijgen? Waar liggen de belangrijkste knelpunten en hoe kunnen we die oplossen? De visie die het college besteld heeft gaat uit van het huidige collegeprogramma en kent geen extra budget. Een kansloze missie voor de ambtenaren die hem moeten schrijven. Dit gaat de verkeersproblemen in Gelderland niet oplossen.”

De meerjarenbegroting voor de mobiliteit ligt voor de komende tien jaar vast ligt. Hierin staan alle plannen die er zijn om Gelderland bereikbaar te houden. Belangrijke plannen, want iedereen die in de spits Arnhem of Nijmegen in of uit moet weet dat de problemen die we uit de Randstad kennen inmiddels Gelderland hebben bereikt.

Een gemiste kans vindt Maurits Gemmink: “Dat voor de komende tien jaar alle plannen vast liggen, inclusief het budget van de provincie voor mobiliteit, geeft de mensen die de visie moeten schrijven geen ruimte. Ze mogen dus met een blinddoek om vooruit kijken, de uitslag is immers bekend. Juist nu zijn goede plannen nodig om de bereikbaarheid van Gelderland te verbeteren. Het beleid van het college is er een van pappen en nathouden. Geen visie, een stukje nieuw asfalt hier, een communicatietraject om meer mensen op de fiets te krijgen daar. Openbaar vervoer moet het al jaren met hetzelfde budget doen en kan dus niet uitbreiden.”

Juist op het gebied van Openbaar Vervoer en de (elektrische) fiets liggen volgens de SP grote kansen. Gemmink: “Als je weet dat op dit moment in het stedelijk gebied van Arnhem en Nijmegen slechts 7% van de mensen de trein gebruiken en 9% een andere vorm van OV dan valt daar veel te winnen. Vergelijk Arnhem - Nijmegen met een even grote Duitse stad als Frankfurt, waar mensen met een visie vanaf 1969 een metro net hebben aangelegd, en we zien dat we hier zwaar achter lopen op gebied van OV. Daar maakt de helft van de inwoners dagelijks gebruik van de U bahn. En dan hebben we andere vormen van OV als de bus en de tram niet meegerekend. Stel je voor dat de helft van de 750.000 inwoners van de agglomeratie Arnhem Nijmegen de metro pakt. Dan is de doortrekking van de A15 naar de A12 niet meer nodig. Dat laat visie zien!”

De visie van de SP is helder: Mensen uit de auto halen door een betaalbaar Openbaar Vervoer netwerk van hoge kwaliteit. Een goed werkend alternatief aanbieden is de oplossing voor de verkeersproblemen in onze provincie. Daarbij opgeteld een goed (snel) fietspaden netwerk, voldoende oplaadpunten voor de elektrische fiets en veilige voetpaden binnen en buiten de steden. Gemmink: “Met zo’n visie zou het provinciebestuur van ons een enorme schouderklop krijgen.”

Reactie toevoegen

U bent hier