h

Corona-aanpak: Laat provincie voedselbanken en tuinders helpen (UPDATE)

17 april 2020

Corona-aanpak: Laat provincie voedselbanken en tuinders helpen (UPDATE)

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

De Gelderse SP is blij dat de provincie voedselbanken gaat helpen met het opkopen van producten bij boeren en tuinders die niet van hun producten afkomen. Dit is één van de maatregelen die de SP heeft voorgesteld om Gelderland te helpen in coronatijd. Er is veel voedsel beschikbaar dat nu gedeeltelijk in containers verdwijnt omdat een groot gedeelte van de export plat ligt. Tegelijkertijd zorgt de corona-crisis voor een toenemende vraag bij voedselbanken.

SP-Fractievoorzitter Carla Claassen: “Het zijn angstige en ontregelende tijden, voor iedereen. Zekerheden vallen weg en we vragen ontzettend veel van mensen, van jong tot oud, van schoonmakers tot de artsen en verpleegkundigen op de intensive care. Deze crisis laat zien wat we echt belangrijk vinden, en wie onmisbaar zijn. We klappen terecht voor de verplegers, thuiszorg, de schoonmakers en handhavers. Deze crisis laat zien wie wij zijn, als land en de overheid handelt daarnaar.”

Voedselbanken

Door de crisis zien steeds meer mensen hun inkomen verdwijnen. Dat heeft grote gevolgen. Een groeiend aantal mensen zal aankloppen bij gemeenten en instellingen als de voedselbank.

Claassen: “Onlangs heeft het provinciebestuur bloemen opgekocht van tuinders en deze geschonken aan de voedselbanken in Gelderland voor hun klanten. Mooi gebaar, maar dat kan in onze ogen beter. Want waar hebben mensen behoefte aan die noodgedwongen gebruik moeten maken van de voedselbank? Eten, en dan het liefste gezond eten, verse groenten en fruit. En laat dat in Gelderland nou in ruime mate te krijgen zijn. Gezond eten dat voor een gedeelte nu in containers verdwijnt omdat een groot gedeelte van de export plat ligt. Daarom stellen wij voor dat de provincie opnieuw naar de boeren en tuinders gaat. Zo sla je twee vliegen in een klap!”

Carla Claassen is blij dat het provinciebestuur dit nu oppakt: “Wij zijn blij dat het provinciebestuur hier mee aan de slag gaat. Heel veel mensen in Gelderland hebben hier baat bij. Dit laat zien hoe we verschillende groepen tegelijk kunnen helpen in deze crisistijd.

Corona-aanpak

De Provincie is bezig met het ontwikkelen van een groot pakket maatregelen die de gevolgen van de corona-crisis moet aanpakken. Claassen: “Het provinciebestuur focust op het steunen van Gelderse bedrijven. Dat is heel goed om de werkgelegenheid in stand te houden. Maar het is dan wel belangrijk om ook vertegenwoordigers van ZZP-ers en werknemers te betrekken. Daarnaast is belangrijk dat de provincie met haar maatregelen dicht bij huis blijft en niet te veel het Rijk of de gemeenten in de wielen rijdt. Ze moeten juist aanvullend zijn op maatregelen van het Rijk.”

De SP denkt dat er extra aandacht nodig is voor kwetsbare sectoren waar wij als provincie altijd al een rol spelen. Denk daarbij aan:

• Leefbaarheid waarbij extra te denken aan steun voor de voedselbanken en de dak- en thuislozen.

• De cultuursector

• Sportsector waarbij extra aandacht voor de breedtesport.

• Regionale journalistiek

• Toerisme

• In stand houden van normale dienstregelingen van het OV

• Wonen

• Zorgsector, extra geld voor thuiszorg en huishoudelijke hulp.

De SP is tevreden dat Gedeputeerde Staten al veel acties ondernemen. Zo worden niet alleen de subsidies in stand gelaten voor evenementen op het gebied van sport en cultuur die gepland stonden tot 1 juni, maar wordt er ook vooruit gekeken naar wat de gevolgen zijn voor deze sectoren en wat er nodig is om hen te helpen. Zo heeft de NOC-NSF gevraagd mee te werken aan een Coronanoodfonds Sport. Deze is vooral bedoeld voor de breedtesport. Claassen: "Focussen op breedtesport is een goede keuze. Als SP maken we ons al jaren hard voor de breedtesport. Ook goed dat de provincie rekening houdt met het oplopen van werkloosheid. Het is belangrijk dat we met de partners op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt kijken wat de provincie kan doen."

Tijdens de (online) Statenvergadering van 22 april zal er gesproken worden over de corona-aanpak.

Reactie toevoegen

U bent hier