h

Gooi kosten afvalstort Rivierenland niet over schutting provincie

28 oktober 2020

Gooi kosten afvalstort Rivierenland niet over schutting provincie

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

De provincie kan geen uitzondering maken voor de regio Rivierenland waar het gaat om hun bijdrage aan de nazorg voor afvalstortplaatsen. De provincie heeft besloten de rekenrente voor het Fonds Nazorg Stortplaatsen te verlagen vanwege de lage rente. Dit heeft als gevolg dat het afvalbedrijf AVRI van de gemeenten in Rivierenland 10 miljoen extra in het fonds moet storten. Het fonds is bedoelt om afgesloten stortplaatsen ook in de toekomst veilig te beheren en om te zorgen dat er geen milieuschade op zal treden.

Als een afvalstortplaats niet meer wordt gebruikt is de afspraak dat de provincie deze overneemt van afvalbedrijven. Voorwaarde is wel dat bedrijven jaarlijks geld storten in een fonds. Dat geld wordt door de provincie gebruikt voor veilig beheer van de oude stortplaatsen. Omdat de rente al een lange tijd erg laag is, is er extra geld nodig om het fonds voldoende gevuld te houden. De Provincie moet de daarom rekenrente aanpassen en daardoor worden ook de gevraagde bijdragen van de afvalbedrijven hoger. Het regionale afvalbedrijf AVRI, een samenwerking van gemeenten in het rivierenland, zegt de 10 miljoen extra niet te kunnen betalen. Ze vragen om een uitzonderingspositie omdat hun stortplaats al over 3 jaar wordt overgedragen aan de provincie.

SP-fractievoorzitter Carla Claassen: “Het is vervelend maar de provincie kan geen uitzondering maken voor de AVRI. Er zijn meer stortplaatsen in Gelderland met allemaal hun eigen omstandigheden. Als die allemaal gaan aankloppen voor een korting wordt het fonds nooit gevuld. Een dat geld zal toch ergens vandaan moeten komen om te zorgen dat stortplaatsen veilig beheerd worden voor de toekomst. Nu een uitzondering maken is als het afval over de schutting van de provincie gooien. Dan zou de rest van Gelderland opdraaien voor de kosten van de afvalstortplaats van de AVRI.”

Volgens Claassen is de situatie vooral te wijten aan de gemeentebestuurders in Rivierenland: “Het bestuur van de AVRI, dat bestaat uit politici van gemeenten in de regio, drijft het nu op de spits. Ze hadden dit al kunnen zien aankomen. In 2018 is de mogelijkheid van verlaging van de rekenrente voor het eerst genoemd door de provincie. Al sinds het voorjaar van 2020 zijn er gesprekken gaande. Nu is het vijf voor twaalf en komen ze aankloppen bij Provinciale Staten dat ze niet kunnen of willen betalen. Wij vragen ons af waarom de AVRI niet op tijd een risicovoorziening heeft getroffen?”

SP-Statenlid Carla Claassen: “We snappen de zorgen van inwoners van het rivierenland over mogelijk verhoging van hun gemeentelijke afvalstoffenheffing met 100 euro waar de gemeentebesturen mee dreigen. Maar om te voorkomen dat wethouders in het rivierenland de rekening ineens op het bordje van de inwoners leggen stelt de provincie voor een betalingsregeling te treffen. Dat vinden wij een goed idee. De AVRI krijgt dan 10 jaar uitstel om het bedrag te betalen. De gemeenten kunnen de 10 miljoen uitsmeren over 10 jaar. Dan hoeft die verhoging van de afvalstoffenheffing nog maar 10 euro te zijn. En de gemeenten hebben de tijd om te kijken of ze nog op andere manieren de inwoners kunnen ontzien. Bijvoorbeeld door grote vervuilende bedrijven meer te belasten en dit geld in te zetten voor het fonds.”

Reactie toevoegen

U bent hier