h

Niet zomaar 154 miljoen extra naar doortrekken A15

14 december 2020

Niet zomaar 154 miljoen extra naar doortrekken A15

Foto: Matthias van Hunnik

De kosten voor de doortrekking van de A15 rijzen de pan uit, en het lijkt erop dat de automobilist voor de kosten mag opdraaien. SP-Statenlid Maurits Gemmink roept het provinciebestuur hierover ter verantwoording. ‘Het kan niet zo zijn dat de provincie 154 miljoen extra uitgeeft zonder dat wij hier als Staten over geïnformeerd worden.’

Op 1 en 3 december berichtte de Gelderlander dat de doortrekking van de A15 naar de A12 154 miljoen euro extra gaat kosten. De provincie heeft reeds 420 miljoen gereserveerd. Volgens gedeputeerde Jan Markink (VVD) gaat het om een Rijksweg en ‘kan het niet zo zijn dat de provincie daar de helft of twee derde deel van betaalt’. Gemmink: ‘De gedeputeerde zegt in de krant dat de extra kosten voor rekening van het Rijk moeten komen. Dat zou mooi zijn, maar of dat ook zo gebeurt blijft onduidelijk. Provinciale Staten is niet geïnformeerd. Als de provincie toch extra geld uitgeeft, moet Provinciale Staten haar budgetrecht kunnen uitoefenen. Ik verwacht dan ook dat de gedeputeerde ons eerst raadpleegt voor hij een besluit neemt. Ook zouden eventuele extra kosten niet moeten worden afgewend op de gebruikers van het nieuwe deel van de A15. Uit de beantwoording van het college blijkt dat dit mogelijk wel gaat gebeuren.’

Hieronder de vragen van de SP:

  1. Klopt het dat de kosten van doortrekken van A15 naar A12 €154 miljoen hoger zijn dan tot nu toe bekend?
  2. Blijft GS bij de uitspraak van gedeputeerde Markink dat dit project een ‘Rijksweg’ betreft en dat hogere kosten voor rekening van het Rijk komen?
  3. Kan GS de gebruikers van het nieuwe deel van de nieuwe A15 garanderen dat de extra kosten niet op hen worden afgewend.
  4. Gaat GS op korte termijn Provinciale Staten van Gelderland via een statenbrief informeren over de kostenstijging van doortrekking van de A15 en de gevolgen daarvan voor de Provincie Gelderland?

 

Reactie toevoegen

U bent hier