h

Tussenbalans Provinciebestuur: tijd voor tegengaan tweedeling, minder praatclubjes en meer investeren

27 januari 2021

Tussenbalans Provinciebestuur: tijd voor tegengaan tweedeling, minder praatclubjes en meer investeren

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

Het wordt tijd dat de provincie verantwoordelijkheid neemt en de portemonnee trekt om de toenemende tweedeling en de gevolgen van de Coronacrisis tegen te gaan. Dat stelt de SP wanneer we halverwege de bestuursperiode de balans opmaken van de huidige coalitie van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie. De komende maanden wordt er gewerkt aan een zogenaamde Midterm Review waarin wordt gekeken wat er afgelopen tijd is bereikt, wat de doelen zijn tot de verkiezingen en wat er beter kan. Wat de SP betreft wordt het tijd dat het provinciebestuur afstapt van het vage netwerkbesturen en stopt met miljoenen weggooien aan prestigeprojecten als de A15 en de Railterminal.

VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en de Christen Unie hebben twee jaar geleden een coalitieakkoord opgesteld genaamd Samen voor Gelderland. Een coalitieakkoord dat in de ogen van de SP nogal vaag is. SP-Fractievoorzitter Carla Claassen: “Noch vlees, noch vis zullen we maar zeggen. Je kan er in feiten alle kanten mee uit. En tot nu toe gaat het niet de kant op die wij als SP zouden willen. Er is weinig “Samen” te bespeuren, tenzij het gaat om samen zitten praten in vergaderingen.”

Neem de tweedeling in de samenleving. Tijdens deze Corona-crisis wordt het steeds zichtbaarder. Veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt en steeds meer mensen zijn afhankelijk van de voedselbank. En dat zal, na verwachting alleen maar toenemen als na de corona-crisis een economische crisis volgt. Claassen: “Het huidige provinciebestuur gelooft heilig in netwerkbestuur, in het samenbrengen van partners. En vervolgens zie je: als iedereen verantwoordelijk is, is niemand meer verantwoordelijk... De mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank zijn echt niet geholpen met praatclubjes. Wat zij nodig hebben is gezond voedsel, kleding en een dak boven hun hoofd. De SP heeft al meerdere keren voorstellen ingediend om deze mensen concreet te helpen. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van de Voedselbank en Stichting Leergeld. De provincie moet nu eens echt de verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat het geld terecht komt op de plekken waar mensen daadwerkelijk geholpen worden.”

De SP is van mening dat er eens goed gekeken moet worden waaraan en hoe we geld uitgeven. Claassen: “Waarom blijven we trekken aan dat dode paard van de Railterminal Gelderland? Tot nu toe is er geen bedrijf die zich eraan durft te branden. Het komt maar niet van de grond. Die 65 miljoen euro kunnen we volgens de SP vele malen beter inzetten. En dan hebben we nog dat andere prestigeproject, de doortrekking van de A15. Nut en noodzaak van doortrekken van snelweg over het Pannerdensch kanaal zijn twijfelachtig. Stop met deze onnodige projecten en investeer de miljoenen in wat Gelderland nu echt nodig heeft!”

Voor de Midterm Review houdt de coalitie vast aan de doelen van het coalitieakkoord. Claassen vindt dat we dat juist niet moeten doen: “Het vage coalitieakkoord gaat Gelderland niet vooruithelpen. Uitgangspunten moeten wat ons betreft de problemen zijn waar we nu voor staan: de gevolgen van corona voor armoede en de tweedeling, het stimuleren van de economie, aanpak van de stikstofcrisis en het klimaat. En Gelderland bereikbaar maken voor iedereen mét het OV! Als SP zijn we altijd bereid om samen te werken maar dan moet het wel echt samen zijn. We gaan niet tekenen bij het kruisje van twee jaar terug.”

Reactie toevoegen

U bent hier