h

De Gelderse begroting: belofte maakt schuld

10 november 2021

De Gelderse begroting: belofte maakt schuld

Foto: Maurits Gemmink

De provincie Gelderland moet woningeigenaren ondersteunen die hun huis willen verduurzamen. Die oproep deed SP-Statenlid Esther Portegies woensdag bij de begrotingsbehandeling in de Provinciale Staten. “Woningeigenaren met een minder hoog inkomen dreigen tussen wal en schip te vallen: ze hebben geen geld om zelf te verduurzamen, maar komen ook niet in aanmerking voor bestaande regelingen om dit te financieren. Als de provincie echt wil verduurzamen, dan geven we deze mensen een steuntje in de rug.”

Portegies: “De meeste particuliere woningeigenaren kunnen het verduurzamen en isoleren van hun woning, met een subsidie, zelf dragen. Maar er is een groep particuliere woningeigenaren die met veel moeite in het verleden een oudere goedkope woning hebben kunnen kopen. Deze oudere woningen zijn meestal slecht geïsoleerd en de meeste particuliere eigenaren hebben niet de financiële middelen om zelf te investeren in isolatie. De subsidies die er beschikbaar worden gesteld vragen een forse investering vooraf. Lenen is ook geen optie, want bij de daarvoor beschikbare Gelderse regelingen betaal je 1,6-2 % rente. Als je elke maand maar net rond komt kun je geen cent missen.”

De SP riep het provinciebestuur daarom op om met een plan van aanpak te komen om deze groep woningeigenaren te helpen. Portegies: “Dat kan bijvoorbeeld via een renteloze lening, maar dat SP-voorstel heeft Provinciale Staten vorig jaar afgewezen. Wellicht komen ze nog tot inkeer, of bedenkt men een goed alternatief. Dat is nodig, want zowel deze mensen als de Gelderse duurzaamheidsambities zijn er goed mee geholpen.”

Daarnaast pleitte de SP voor betere beleidsindicatoren in de begroting en jaarstukken van de provincie. Portegies: “Dat klinkt heel abstract, maar komt neer op meetbare doelen waar je het provinciebestuur op kunt afrekenen. Wat wilden we? Is dat ook bereikt? Zo nee, hoe komt dat dan? En hoe kan het beter? Dat is belangrijke informatie om als volksvertegenwoordiging je controlerende taak uit te kunnen oefenen en het beleid bij te kunnen sturen.”

Voormalig SP-Statenlid Agnes Lewe deed in haar boek De rode lijn (2021) al verslag van het jarenlange ‘indicatorendebat’. In februari 2019 nam Provinciale Staten een SP-voorstel aan wat vroeg om een systeem van indicatoren zoals ook al gebruikt wordt in Overijssel. Tweeënhalf jaar later ontbreken de indicatoren echter nog steeds. Portegies: “Het wordt hoog tijd dat het provinciebestuur met heldere, meetbare doelstellingen komt die wij als Staten kunnen controleren, toetsen en bijstellen. Zolang die er niet zijn, kunnen wij ons werk namens de inwoners van Gelderland niet goed doen.”  

Reactie toevoegen

U bent hier