h

Hoogwatergeul Veessen: LTO verbaasd over starre houding provincie

21 oktober 2005

Hoogwatergeul Veessen: LTO verbaasd over starre houding provincie

De landbouworganisatie LTO Noord is erg verbaasd over de starre houding van de provincie ten aanzien van de aan te leggen hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld. Dat staat in de Gelderse nieuwsbrief van oktober van deze organisatie. Daarmee sluit de LTO aan bij de kritiek die de SP geleverd heeft over de opstelling van het Gelders provinciebestuur.

Evenals de SP betwijfelt de landbouworganisatie of de komst van de hoogwatergeul wel in overeenstemming is met het streekplan en reconstructieplan. Er wordt in de nieuwsbrief op gewezen dat er wel degelijk alternatieven zijn. In ieder geval tot 2015 bieden de uiterwaarden en incidentele dijkversterking voldoende ruimte voor extra wateropvang,aldus het LTO. Als dat niet voldoende zou zijn kan later alsnog gekeken worden naar aanvullende maatregelen.

Een citaat uit de nieuwsbrief: “Waarom luistert ons provinciaal bestuur niet naar haar inwoners? Wat blijft er over van onze democratie als, ondanks het feit dat praktisch iedereen in het gebied tegen is, er toch anders geadviseerd wordt?”

Actiegroepen tegen hoogwaterplannen de mond gesnoeid
Hoogwatergeul Veessen en dijkverlegging Lent: nieuwe statendiscussie

U bent hier