h

Inspraak over hoogwaterplannen niet geweigerd, maar ontmoedigd

25 oktober 2005

Inspraak over hoogwaterplannen niet geweigerd, maar ontmoedigd

Vorige week meldden we dat er morgen, 26 oktober, alsnog een debat komt over de omstreden hoogwaterplannen bij Veessen en Lent. Het debat begint om 15.30 uur in het provinciehuis. Ook meldden we dat VVD-statenlid Gert Bos, in zijn rol als voorzitter van de statencommissie Verkeer en Water, weigerde om inspraak toe te staan. De griffier van provinciale staten heeft inmiddels gemeld dat er van weigeren van inspraak geen sprake is geweest. Maar wel van het "ontmoedigen" van mensen die in willen spreken. Inmiddels is bekend dat de insprekers zelf zich gelukkig niet hebben laten ontmoedigen.

Een subtiel verschil. Dat blijkt uit de tekst van onderstaande e-mail die door de griffier van het Gelders Parlement is verstuurd.

N.a.v. de klacht van dhr. Van Bergen (zie hieronder) over de gang van zaken rond de extra vergadering van de Commissie Verkeer en Water op 26 oktober a.s. over Ruimte voor de Rivier het volgende. Dhr. Van Bergen heeft verzocht om naast de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld ook de dijkteruglegging bij Lent te agenderen. De voorzitter van uw commissie heeft per mail onder de aandacht gebracht dat, gezien de Statenvergadering op 12 oktober, dit verzoek op weinig steun kon rekenen. Dhr. Van Bergen heeft zijn verzoek gehandhaafd en daarom zijn woensdag jl. de leden van de commissie en de gedeputeerde ingelicht over dit verzoek. Bij de vaststelling van de agenda zal komende woensdag, zoals te doen gebruikelijk, beslissen of het onderwerp wordt geagendeerd.

Het bericht dat de voorzitter een inspreker geweigerd heeft is niet juist.
Wel is correct dat, gezien de aard van de vergadering, inspreken ontmoedigd is door de secretaris. Het doel van de vergadering is de inhoudelijke aspecten van de inspraakreacties op de PKB en de gevolgen van een eventueel niet doorgaan van de hoogwatergeul te bespreken. In die setting kunnen vraagtekens gezet worden bij de zin van inspreken. Ook is er de mogelijkheid dat de commissie niet aan een inhoudelijke bespreking toekomt. De secretaris heeft dit aan de heer Wagenvoort zo meegedeeld, maar eveneens toegezegd met de voorzitter ruggenspraak te houden en hem op maandag a.s. definitief te berichten.

Er zal morgen niet alleen ingesproken worden door de heer Wagenvoort van de actiegroep tegen de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Ook LTO- Noord en vertegenwoordigers van de VVD en het CDA in Heerde zullen van zich laten horen.

Daarnaast voert de heer Mikx, namens de Stichting Lent 800, het woord over de dijkverlegging bij Lent.

Hoogwatergeul Veessen: LTO verbaasd over starre houding provincie
Actiegroepen tegen hoogwaterplannen de mond gesnoerd

U bent hier