h

Nader onderzoek naar verontreiniging bij stort Vink Barneveld

28 oktober 2005

Nader onderzoek naar verontreiniging bij stort Vink Barneveld

Er komt een nader onderzoek naar de verontreiniging van het grondwater bij de stort van Vink in Barneveld. Dat bleek tijdens de vergadering van de commissie Economie en Milieu van afgelopen woensdag. De Gelderse SP had aandacht gevraagd voor deze zaak, naar aanleiding van gesprekken met de Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen en de antwoorden op eerder gestelde schriftelijke vragen. Deze vragen bleken deels onjuist beantwoord te zijn.

Secretaris Martin Schuit van "Plaatselijk Belang" sprak tijdens de vergadering in. Hij wees erop dat aanvankelijk een damwand om de stortplaats zou komen. Dit was voorgeschreven door de provincie, om zo verspreiding van verontreinigd grondwater te voorkomen.

Die damwand is er nooit gekomen. Sterker nog: in een nieuw afgegeven milieuvergunning staat niet meer voorgeschreven dat de damwand aangebracht moet worden. De nieuwe vergunning is overigens inmiddels alweer vernietigd door de Raad van State.

Over de verspreiding van de gifpluim bleken tegenstrijdige standpunten te zijn. De provincie stelde, in de beantwoording van schriftelijke vragen van de SP, dat de verontreiniging zich nog niet buiten de stortplaats bevindt. Plaatselijk Belang Voorthuizen beroept zich op een rapport van een adviesbureau, waaruit het tegendeel blijkt.

Bovendien was het college van GS van Gelderland er wel degelijk van op de hoogte dat de gifpluim wél de grens van de stort gepasseerd was. Dat staat namelijk ook in een rapport van de Grontmij, dat in opdracht van GS was opgesteld. De vragen van de SP waren dus onjuist beantwoord. Een feit, dat ook veel andere fracties was opgevallen.

Scheidend milieugedeputeerde Henk Aalderink zegde toe dat hij samen met Plaatselijk Belang ernaar wil streven om erachter te komen hoe het nu precies zit.

Martin Schuit is voorlopig tevredengesteld met het resultaat van deze actie van de SP. "De provincie zal nu moeten aantonen dat ze ons en onze zorgen serieus neemt".

Provincie ontkent lekken Barneveldse vuilstort

U bent hier