h

Meer wachtlijsten in de jeugdzorg door meer hulp?

12 december 2005

Meer wachtlijsten in de jeugdzorg door meer hulp?

In de Gelderlander (editie Nijmegen) van 2 december jl. meldt de regiomanager Nijmegen van Bureau Jeugdzorg Gelderland dat in 2005 meer dan twee keer zo veel kinderen zijn aangemeld dan in het jaar daarvoor (400 in 2004, 1000 in 2005). Het zijn bovendien allemaal “zwaardere gevallen”.

De regiomanager wijt de toestroom onder ander aan het succes van de zorg-advies-teams, in Nijmegen “School en Hulp” genaamd. Deze teams van hulpverleners en docenten komen regelmatig bij elkaar en bespreken hoe leerlingen die in de problemen drijgen te raken snel geholpen kunnen worden. Een gesprek met schoolmaatschappelijk werk of wat extra begeleiding kan soms al helpen. Maar naar nu blijkt komen ook veel leerlingen bij Bureau Jeugdzorg terecht. Een kwart van de nieuwe aanmeldingen moet nu maanden wachten op hulp, zo de regiomanager. Alleen met minstens tien medewerkers erbij zouden de wachtlijsten opgelost kunnen worden, want nog efficiënter werken is niet mogelijk.
(Bron: De Gelderlander, 2 december 2005)

De SP-fraktie is verontrust over de geschetste ontwikkeling. Woordvoerder “Welzijn” Agnes Lewe zal daarom in de statenvergadering van 14 december 2005 de volgende vragen stellen aan gedeputeerde Esmeijer:

1) Zijn deze cijfers bij de gedeputeerde bekend?
2) Deelt de gedeputeerde de analyse van de regiomanager dat het werk van “School en Hulp” de oorzaak is van de doorstroom?
3) Zorg-advies-teams werden tot nu toe gezien als een middel in de preventieve sfeer, bedoeld om instroom in de jeugdzorg terug te dringen. Moet deze zienswijze worden bijgesteld?
4) Er zijn miljoenen uitgetrokken voor de bestrijding van wachtgelden. Deze middelen zijn ingezet op pleegzorg, AMK en spoedeisende hulp en voor een klein deel op onderzoek naar structurele wachtlijsten. Was dat, gezien de signalen uit Nijmegen, een goede keuze?

U bent hier