h

SP steunt strijd Wekerom voor betere busverbinding

6 december 2005

SP steunt strijd Wekerom voor betere busverbinding

De Belangenvereniging Noord-Oost-Ede is een handtekeningenactie gestart voor verbetering van het openbaar vervoer in de regio Noord Oost Ede, en vooral ook in Wekerom en omgeving. De handtekeningen zullen over enige tijd aangeboden worden aan Provinciale Staten. De SP steunt de actie.

Buslijn 110 rijdt tegenwoordig 's-avonds en in de weekenden niet meer door Wekerom, Harskamp en Otterlo. Daardoor zijn de bewoners van dit dorp die afhankelijk zijn van openbaar vervoer gedupeerd. Bijvoorbeeld even boodschappen doen op zaterdag in Ede is er niet meer bij. Reizigers moeten overdag voor de richting Apeldoorn aan de rand van Otterlo overstappen, maar ook deze aansluiting is matig.

Door de provincie gesuggereerde alternatieven, waarbij moet worden overgestapt, leveren een extra wachttijd van een half uur op.

De afgelopen maanden heeft de SP zich al meerdere malen druk gemaakt over het teruglopende voorzieningenniveau in het openbaar vervoer. Veel heil wordt verwacht van de regiotaxi, maar dat kan nooit een volwaardig alternatief zijn voor buslijnen. Deze taxivoorziening is niet alleen duurder, maar mensen krijgen ook nogal eens te maken met het feit dat er omgereden moet worden. Het lang moeten wachten op de regiotaxi is een andere veel gehoorde klacht.

De SP uitte eind vorig jaar al haar zorgen over deze situatie toen BBA het busvervoer op de Veluwe overnam.

Via de tweede link onder dit artikel kunt u een voorbeeldbrief downloaden, en deze - ter ondersteuning- opsturen naar de Gelders gedeputeerde voor verkeer mevrouw van Haaren.

'Buslijnen in dorpen zijn slecht'

Door onze verslaggeefster, 6 december 2005

EDE - Het busvervoer in Noord Oost Ede is slecht. Dat vindt de Belangenvereniging Noord Oost Ede, die zich bekommert om Harskamp, Wekerom en Otterlo.

De belangenvereniging roept iedereen die hier last van heeft op om de standaard protestbrief op te sturen naar de provincie, die vervoersmaatschappij BBA heeft ingehuurd. BBA nam vorig jaar december het busvervoer over van Connexxion, omdat BBA goedkoper zou zijn.

Maar de aanpak van BBA heeft niet tot opmerkelijke verbeteringen geleid, schrijft Steven van de Craats namens de belangenvereniging. Hij zet in een oproep tot verzet op een rijtje hoe de drie dorpen nog slechter bereikbaar geworden zijn.

Buslijn 110 die van Ede naar Apeldoorn reed, is gehalveerd qua route. Wie nu naar Apeldoorn reist moet in Otterlo overstappen en mist daar vaak de aansluiting. Hier krijgt de belangenvereniging veel klachten over. Ook over het feit dat BBA het busvervoer in Wekerom en Harskamp in de avond en de weekeind zo goed als geschrapt heeft.

Volgens de vereniging is er nooit onderzoek gedaan naar het nut van deze buslijnen en heeft BBA ernstige inschattingsfouten gemaakt bij het aanpassen van de routes en de tijden. De brief is verkrijgbaar in diverse winkels in de dorpen en van internet af te halen op:www.wekerom.com

Informatie op de website van de Belangenvereniging Noord Oost Ede
Een voorbeeldbrief
Beantwoording statenvragen over BBA Connex Veluwe

U bent hier