h

SP feliciteert bewoners Nijmegen West met nieuwe locatie puinbreker

28 december 2006

SP feliciteert bewoners Nijmegen West met nieuwe locatie puinbreker

De SP deelt tussen Kerst en Oud en Nieuw een felicitatiepamflet uit in de Nijmeegse wijken Waterkwartier en Hees. Bewoners en milieuorganisaties aldaar hebben zich met succes verzet tegen de komst van de puinbreker op het terrein van de afvalverwerker Dar. Onlangs maakte de Dar bekend dat de puinbreker op het voormalige Hickson-terrein aan de Ambachtsweg komt.

De SP is blij met dit resultaat en feliciteert nadrukkelijk de bewoners. In eerste instantie zag het er niet naar uit dat de Dar zich iets aan zou trekken van het brede verzet tegen deze locatie. De gemeente Nijmegen ging op zoek naar alternatieve locaties terwijl het bedrijf gewoon doorging met het aanvragen van de nodige vergunningen. Dat de Dar toch een andere weg is ingeslagen is dan ook een direct gevolg van de vasthoudendheid waarmee bewoners en milieuorganisaties zich tegen de komst van de puinbreker verzetten. Op de locatie aan de Ambachtsweg is geen sprake van overlast voor bewoners in Nijmegen West.

De bouw van een puinbreker op het Dar-terrein zelf om steen- en betonafval te vermalen zou tot veel extra overlast hebben geleid in Nijmegen West. Meer herrie en stof door het breken zelf maar ook door de tientallen extra vrachtwagens om het puin aan en af te voeren. Genoeg redenen dus voor verzet tegen de puinbreker. Daarom heeft de SP na protesten van milieu- en bewonersorganisaties in december 2005 met steun van andere partijen er voor gepleit de puinbreker niet op het Dar-terrein te vestigen. Statenlid Toine van Bergen stelde daarnaast enkele maanden geleden schriftelijke vragen over deze zaak, omdat de provincie Gelderland verantwoordelijk is voor het afgeven van de milieuvergunning. Het college van GS van Gelderland wilde niet meewerken aan een verplaatsing. Dit is nu met name door de vasthoudendheid van bewoners en milieuorganisaties toch gelukt, en daarom een felicitatie waard.

Provincie blijft voor puinbreker in Nijmegen- West

U bent hier