h

Motie zonne- energie krijgt steun van voltallige oppositie

2 juli 2007

Motie zonne- energie krijgt steun van voltallige oppositie

Tijdens de statenvergadering van 27 juni 2007 diende de SP een motie in waarin aan het provinciebestuur werd gevraagd om in het kader van het klimaatbeleid zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die zonne- energie biedt. Waar zelfs de VVD onze motie steunde, maakten de collegepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie er een machtsspelletje van. Ze weigerden zonder enige inhoudelijke argumentatie om de motie te steunen.

Het blijkt in de praktijk steeds weer erg moeilijk te zijn om een flinke slag vooruit te maken met het bevorderen van het gebruik van duurzame energie. Gebruik van biomassa is bij nader inzien vaak minder milieuvriendelijk dan in eerste instantie werd gedacht. Zo leek palmolie een goede brandstof, totdat duidelijk werd dat gebruik op grote schaal het kappen van tropisch oerwoud tot gevolg heeft. Ook zorgt overschakeling op de inzet van eetbare vormen van biomassa, zoals mais, voor een wereldwijde stijging van de voedselprijzen. En de plannen voor de bouw van windmolens lopen vertraging op door bezwarenprocedures.

De zon
Foto: NASA Goddard Laboratory for Atmospheres

Nieuwe ontwikkelingen en technieken lijken ervoor te zorgen dat zonne- energie op grote schaal en tegen een betaalbare prijs kan worden ingevoerd. Daarom diende SP- statenlid Toine van Bergen een motie in om het gebruik van zonne- energie in (provinciale) gebouwen en vervoer te bevorderen. De motie kreeg de steun van VVD, SGP, Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66. Maar niet van de collegepartijen CDA PvdA en CU. Daarmee kreeg de motie geen meerderheid.

SP: Gelderland is de zon vergeten

U bent hier