h

Gelderse SP wil provinciaal meldpunt megastallen

27 november 2007

Gelderse SP wil provinciaal meldpunt megastallen

De Gelderse SP wil dat in navolging van het vorige week door de provincie Gelderland geopende meldpunt voor schade van wilde zwijnen er ook een meldpunt voor schade veroorzaakt door de komst van mega(varkens)stallen komt. Tijdens de statenvergadering van aanstaande woensdag zal de partij hierop aandringen.

Tijdens de vorige statenvergadering van 31 oktober is een motie van de SGP en anderen aangenomen voor een meldpunt voor schade van wilde zwijnen. Inmiddels is dit meldpunt al in de lucht dankzij een voortvarende aanpak van de provincie. De SP heeft toen tegen deze motie gestemd omdat de partij de positieve opmerkingen over drukjacht niet kon onderschrijven. De SP is tegen drukjacht. Maar de SP is wel blij met het precedent dat het openen van een meldpunt en het ondersteunen van burgers bij schade heeft geopend.

Statenlid Marieke Veltman licht toe: ‘wij weten nog wel een paar zaken waarbij de burgers van onze provincie die steun goed kunnen gebruiken. Een van die urgente zaken is de komst van megavarkensstallen die tot veel onrust en overlast leidt onder andere in Aalten, Buren, Groesbeek en West Maas en Waal.’ De SP hoopt dan ook op steun van de staten. Veltman: ‘Wij snappen niet waarom de ene burger die last heeft van wilde zwijnen wel geholpen zou worden door de provincie bij het verhalen van schade en de andere die last heeft van tamme varkens in megabedrijven geen steun zou krijgen van de provincie. Dat zou willekeur zijn.’

Het standpunt van de Gelderse SP over wilde zwijnen vindt u op:
SP tegen drukjacht op wilde zwijnen

Meer over de SP en de megastallen:
'Varkensflats niet welkom!', Gelderse SP wil politieke discussie

U bent hier