h

Staten willen onafhankelijk onderzoek haalbaarheid Vrijheidsmuseum

11 december 2013

Staten willen onafhankelijk onderzoek haalbaarheid Vrijheidsmuseum

Provinciale Staten hebben woensdag 11 december hun steun uitgesproken voor een onafhankelijk onderzoek naar de haalbaarheid van het Vrijheidsmuseum dat in Nijmegen een plek zou moeten krijgen in het Vasim-gebouw. De SP stelde al eerder dat zo'n onderzoek er moest komen omdat er niet alleen op basis van informatie van de initiatiefnemers kan worden besloten over een provinciale bijdrage van zes miljoen euro aan het museum.

Tijdens de Statenvergadering werd duidelijk dat een meerderheid van de Statenleden net als de SP een onafhankelijk onderzoek wil. SP-Statenlid Peter de Vos: “De uitwerking van de plannen zoals die door de initiatiefnemers van het Vrijheidsmuseum aan de provincie is voorgelegd is voor ons niet voldoende. Eerst moet er een onafhankelijk onderzoek plaatsvinden. Hierbij moet de financiering, de toekomst van de andere oorlogsmusea in de regio en de toekomst van de huidige gebruikers van het Vasim gebouw worden meegenomen.”

Bekijk hier een gedeelte de bijdrage van de SP tijdens het debat.

De SP was ook kritisch over het dreigement van de voorzitter van het Vfonds. Deze eiste dat er voor 1 januari uitsluitsel moet worden gegeven over de steun van de provincie, anders zou het Vfonds haar toegezegde bijdrage terugtrekken. Uiteindelijk was er brede steun voor een gezamenlijk amendement van de SP en VVD, PvdA, D66, CDA, 50plus en PvdDieren om een onafhankelijke onderzoek te houden. Ook is er besloten dat er nu geen definitief besluit wordt genomen over het museum maar dat later in 2014 er een apart besluit wordt genomen over provinciale steun.

Reactie van Peter de Vos bij Omroep Gelderland op het Vfonds.

De Vos: “De SP staat in principe positief tegenover het initiatief voor het Vrijheidsmuseum in Nijmegen. We hebben wel een aantal voorwaarden voordat we vinden dat de provincie 6 miljoen euro mag bijdragen. Als er een goede oplossing Vasim-gebruikers wordt gevonden, de regionale oorlogs musea er niet onder leiden en het verhaal aantoonbaar financieel haalbaar is kunnen we akkoord gaan. Of de voorwaarden gehaald worden zal in de loop van het voorjaar van 2014 blijken.”

Gelderse SP wil onafhankelijk onderzoek naar Oorlogsmuseum

U bent hier