h

SP: worden gemaakte afspraken bij verkoop NUON goed nageleefd? (update)

30 april 2014

SP: worden gemaakte afspraken bij verkoop NUON goed nageleefd? (update)

Bijna vijf jaar geleden werd het voormalige nutsbedrijf NUON gesplitst en het commerciële deel werd verkocht aan het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall AB. Er werden afspraken gemaakt over het opwekken van groene stroom, toegang tot aardgas en werkgelegenheid met controle door een onafhankelijke stichting. Provinciale Staten ontvingen alleen in 2011 een overzicht van deze stichting en sindsdien is er weinig informatie verstrekt. De Gelderse SP wil daarom, bijna vijf jaar na verkoop, weten of deze afspraken goed worden nagekomen. (update :: Het college heeft inmiddels de vragen beantwoord. Zie onderaan dit bericht)

Het Zweedse Vattenfall kocht NUON in 2009 voor 8,5 miljard Euro. Bijna de helft van dit aankoopbedrag ging naar de grootaandeelhouder provincie Gelderland. Vattenfall sprak ook in een “Industrial Plan” af dat zij fors zou investeren in het opwekken van groene stroom, toegang tot aardgas en het behoud van werkgelegenheid. Maar vijf jaar later heeft NUON vooral verlies geleden: de economische crisis heeft de vraag naar stroom en gas doen instorten en eigenaar Vattenfall heeft al veel centrales afgeboekt, banen geschrapt en investeringsplannen in de ijskast gezet. NUON zou een groene kampioen worden maar heeft Vattenfall vooral in de problemen gebracht, zodanig dat er in het Zweedse parlement een onderzoek loopt naar de overname van de nummer twee op de Nederlandse markt.

De Gelderse SP wil weten in hoeverre de gemaakte afspraken zijn waargemaakt. De SP wil ook weten wat de toezichthoudende stichting, die werd opgericht om de uitvoering van bepaalde afspraken te controleren, heeft gepresteerd en wanneer deze stichting heeft ingegrepen.

Reactie toevoegen

U bent hier