h

Waarom geen alarm bij brand bij Duitse kerncentrale?

15 december 2018

Waarom geen alarm bij brand bij Duitse kerncentrale?

Foto: Peter de Vos

De SP vind het zorgelijk dat de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland niet heeft gereageerd op de brand bij de kerncentrale in Lingen, vlak over de grens in Duitsland. De partij vraagt zich af waarom Gelderlanders in het risicogebied niet meteen zijn geïnformeerd terwijl de brand op 6 december 2018 niet zonder risico’s was. Volgens de SP is de provincie medeverantwoordelijk voor het goed informeren van haar inwoners. Daarom heeft Statenlid Paul Kusters vragen gesteld aan het provinciebestuur hierover.

Vorige week donderdagavond 6 december woedde er een brand bij de kerncentrale Emsland, in Lingen. Inwoners van Twente en Noord en Oost Gelderland zijn daarover niet geïnformeerd. SP-Statenlid Paul Kusters: “Dat is vreemd, want aan de Duitse zijde werd wel groot alarm geslagen. Volgens het Duitse dagblad Osnabrücker Zeitung kon risico voor mensen niet worden uitgesloten. Later bleek uit metingen dat er gelukkig geen gevaar is geweest voor de omgeving. De kerncentrale ligt vlak bij de grens dus wij snappen niet waarom er aan Nederlandse zijde geen alarm is geslagen. Het risicogebied van de kerncentrale loopt tot ver in Gelderland.”

De Veiligheidsregio Twente is verantwoordelijk voor communicatie bij mogelijke rampen rond de kerncentrale, maar zond donderdagavond geen bericht uit naar de inwoners van Overijssel. De veiligheidsregio kreeg namelijk geen officiële melding van de Duitse collega’s, omdat er in eerste instantie was gezegd dat het een brand betrof bij de ANF fabriek die brandstofelementen maakt. Kusters: “Maar inmiddels wordt er door woordvoerders van de kerncentrale gezegd dat de brand wel degelijk in het nucleaire gedeelte was. De brand brak door nog onbekende oorzaak uit in een deel van de fabriek waar de kwaliteit van uranium wordt getest. Gelukkig is er bij metingen na de brand geen verhoogde radioactiviteit gemeten. Maar dat had ook anders kunnen zijn.”

De SP vroeg al eerder aandacht voor de verouderde kerncentrale Emsland en deed deze zomer mee aan een demonstratie voor versnelde sluiting van de centrale. In de Staten van Groningen, Drenthe en Overijssel zijn (mondelinge) vragen gesteld. De kwestie heeft inmiddels ook de aandacht van de Tweede Kamer (2018Z23575).

Foto: Peter de Vos

De SP fractie heeft nu de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

1. Heeft veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland contact gehad met de veiligheidsregio’s Twente en IJsselland? Zo ja, wat waren hun bevindingen? Zo nee, waarom niet?

2. Klopt het dat veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland de Gelderlanders niet geïnformeerd heeft?

3. Vindt u dat de veiligheidsregio altijd inwoners moeten informeren over de status van een situatie als deze? Ook al is er in hun ogen geen enkel gevaar?

4. Heeft de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland haar rampenplannen in relatie tot een eventuele nucleaire ramp op orde?

5. Houdt zij in die rampenplannen rekening met de extra risico’s van het verouderde rampenplan van Lingen?

6. Bent u op de hoogte van de stand van zaken rond het actualiseren van dit rampenplan? Zo nee, waarom niet?

7. Werd de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland toereikend geïnformeerd door de Duitse autoriteiten?

8. In de media ontstaat het beeld van een afwachtende houding van de veiligheidsregio? Klopt dit beeld? En zo ja, moeten de veiligheidsregio niet (pro-)actief acteren?

9. Vindt u dat inwoners goed geïnformeerd moeten zijn over wat te doen bij een ramp? Zo ja, is dat nu het geval in Gelderland? Hoe bepaalt u dat?

Wij hebben, via de media, begrepen dat er aan de commissaris van de koning in Overijssel, de heer Heidema, gevraagd wordt om in gesprek te gaan met zijn Duitse collega’s en de zaak te bespreken.

10. Ziet u voor zichzelf een vergelijkbare rol weggelegd? Zo ja, wat gaat u doen en wanneer? Zo nee, waarom niet?

11. Inmiddels wordt er gesteld dat de brand niet buiten, maar ín de kerncentrale heeft plaatsgevonden.

12. Wist u wat de precieze omstandigheden waren toen de brand bij nucleaire splijtstoffabrikant ANF in Lingen woedde afgelopen donderdag, 6 december?

13. Heeft u op donderdagavond 6 december j.l. contact gehad met de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland?

14. Heeft u na donderdagavond 6 december j.l. contact gehad met de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland over de brand en de nasleep hiervan?

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier