h

Systeemverandering nodig tegen stikstofuitstoot: meer kringlooplandbouw, minder veehouderij

11 november 2021

Systeemverandering nodig tegen stikstofuitstoot: meer kringlooplandbouw, minder veehouderij

Foto: Gerard Stolk / Creative Commons

De SP wil dat Gelderland meer vaart maakt met het terugdringen van de stikstofuitstoot. Statenlid Maurits Gemmink: “We moeten onze natuur beschermen en verbeteren. De neerslag van stikstof op onze kwetsbare natuurgebieden moet teruggedrongen worden.”

Sinds de Hoge Raad in 2019 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van tafel veegde zoekt Nederland naar een manier om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Het Gelderse college van Gedeputeerde Staten stelt voor om ‘extern salderen’ te gebruiken. Dat houdt in dat er een spreekwoordelijke pot met ‘stikstofrechten’ verdeeld wordt. Wanneer op plek A stikstof wordt uitgestoten, wordt dit gecompenseerd door op plek B minder uit te stoten. Bijvoorbeeld: als een veehouderij minder uitstoot, is er meer ruimte voor woningbouw.

Gelderland wil nu 30 % van de stikstofrechten gebruiken om de neerslag van stikstof op kwetsbare natuurgebieden terug te dringen. De overige 70 % mag voor andere doelen gebruikt worden. Gemmink: “Wat de SP betreft had er meer dan 30 % naar naar natuur gemogen. Voor de overige 70 % moeten we als eerste naar woningbouw kijken. Naast de stikstofcrisis hebben we ook nog een wooncrisis. Meer woningen zijn hard nodig. De veehouderij staat voor de SP op de laatste plaats. Als je op de ene plek veehouderijen uitkoopt om ze elders uit te laten breiden, verplaats je het probleem alleen maar. Willen we een toekomst bieden voor onze boeren dan moet hen een ander perspectief geboden worden dan groot, groter, grootst. We moeten af van een systeem waarin steeds méér en groter voorop staan. We moeten naar een systeem toe waarin boeren een eerlijke prijs kunnen verdienen voor hun producten en het welzijn van mens, dier en milieu voorop kunnen staat. Dat betekent dat er veel meer ingezet moet worden op kringloop landbouw en niet op het uitbreiden van de vee-industrie.

Reactie toevoegen

U bent hier