h

SP Gelderland juicht einde plan voor railterminal bij Valburg toe!

4 januari 2024

SP Gelderland juicht einde plan voor railterminal bij Valburg toe!

Foto: Maurits Gemmink / SP Gelderland

De fractie van SP Gelderland is blij met het nieuws dat er geen exploitant gevonden is voor de Railterminal Gelderland. Eerder is door het college van Gedeputeerde Staten op aandringen van o.a. de SP toegezegd dat er niet opnieuw een verlenging van de aanbesteding komt en in het coalitieakkoord is afgesproken dat als er geen exploitant gevonden zou worden de plannen van tafel gaan. Dat er nu dus een streep gaat door het plan werd door de bewoners in het nabijgelegen buurtschap Reeth met gejuich ontvangen. De SP feliciteert hen met het goede nieuws!

De Gelderse SP heeft zich samen met bewoners vanaf het begin verzet tegen de plannen voor een overbodige en overlast veroorzakende railterminal die tientallen miljoenen gemeenschapsgeld zou gaan kosten. Zo organiseerde de SP in augustus 2018 een bewonersavond in De Viersprong in Valburg die erg goed bezocht werd. In vervolgbijeenkomsten werd de groep van bezorgde bewoners ‘Overbetuwe Overbelast’ gevormd. Deze groep voerde in de loop der jaren diverse acties tegen de railterminal. Zo werden honderden handtekeningen opgehaald, solliciteerden bewoners uit protest voor de positie van burgemeester, was er een optocht naar het gemeentehuis en waren er diverse ludieke acties In Overbetuwe en bij het provinciehuis in Arnhem. Daarnaast werd er vanuit de bewoners bezwaar aangetekend tegen de plannen bij de Raad van State.

Steeds meer verzet
Er kwam steeds meer verzet tegen de plannen. Zo brokkelde alle draagvlak in de gemeenteraad van Overbetuwe af en kwam de gemeente stevig in verzet. Ook keken steeds meer provinciale fracties, met tegenstanders van het eerste uur zoals de SP, kritisch naar de plannen. Er waren grote zorgen over de overlast die de railterminal zou gaan veroorzaken maar ook over de kosten ervan. Deze liepen in de loop der jaren al aanzienlijk op tot 65 miljoen aan gemeenschapsgeld. Omdat tijdens onderhandelingen voor het coalitieakkoord zowel in 2019 als in 2023 de tegenstanders (respectievelijk GL en BBB) er niet in slaagden een streep door de plannen te zetten maar wel harde eisen aan de voortgang van het project konden stellen, was het nog lang spannend of de railterminal er wel of niet zou komen.  Die eisen waren dat de kosten niet nog verder op zouden lopen en dat als er geen exploitant gevonden zou worden de plannen gestopt zouden worden.

Streep door het project
Ondertussen rekte het college van Gedeputeerde Staten dat laatste criterium op door de lopende aanbesteding voor de exploitatie tot driemaal toe te verlengen. Ook weigerde GS om openheid te geven over de begroting. Tijdens de behandeling van de begroting 2024 werd naar aanleiding van een motie van de SP de toezegging gedaan door de gedeputeerde dat de aanbesteding die op 31 december 2023 eindigde niet nogmaals verlengd zou worden. Openheid over de begroting werd echter geweigerd.

Blijdschap in de buurt
Nu op 2 januari duidelijk werd dat er geen enkele exploitant gevonden is tijdens de aanbesteding, is daarmee feitelijk een streep gezet door de railterminalplannen. Fractievoorzitter Eric van Kaathoven ging meteen op bezoek bij de bewoners om ze te feliciteren. Van Kaathoven: ‘De blijdschap in het buurtschap Reeth is groot. Veel buurtgenoten kwamen bij voorman Koos Nijssen van Overbetuwe Overbelast langs om het goede nieuws met elkaar te vieren. De vlag werd gehesen en de champagne ontkurkt. En terecht; dit is natuurlijk geweldig nieuws om het nieuw jaar mee te beginnen! Niet alleen voor de mensen die daar of verderop wonen maar voor alle Gelderlanders. Want zo voorkomen we dat tientallen miljoenen gemeenschapsgeld in een bodemloze put verdwijnen. Het blijft bizar dat de provinciale politiek er niet eerder een streep door heeft gezet. Het was al duidelijk dat niemand op deze railterminal zat te wachten. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!’

ZIE OOK

Interview Eric van Kaathoven met Koos Nijssen van Overbetuwe Overbelast

Reactie toevoegen

U bent hier