h

Nieuws uit 2006

11 januari 2006

VROM-inspectie mag lunch opvrolijken

Een paar maanden geleden verscheen er een rapport, waarin de Inspectie van het Ministerie van VROM scherpe kritiek uitte op het milieubeleid van Gelderland. Naar aanleiding daarvan was afgesproken dat de Inspectie zou worden uitgenodigd om haar kritiek toe te lichten. Dat gebeurt nu.... tijdens de lunch van de eerstvolgende statenvergadering.

Lees verder
11 januari 2006

College GS doet onderzoek naar overkapping van snelwegen

Het Gelderse provinciebestuur gaat onderzoeken of overkapping van snelwegen een bijdrage kan leveren aan onder andere verbetering van de luchtkwaliteit. Dat deelde gedeputeerde van Verkeer Marijke van Haaren vandaag mee als antwoord op een vraag van de SP- fractie.

Lees verder
5 januari 2006

SP-statenleden maken geen gebruik van gratis jaarkaart Hoge Veluwe

In december 2005 ontvingen alle leden van Provinciale Staten en van het dagelijks bestuur van de provincie een “relatiekaart”, afkomstig van de directeuren van Park de Hoge Veluwe en het Kröller Müllermuseum. De leden van de SP- statenfractie hebben de directeuren van beide instellingen vandaag laten weten dat ze geen gebruik mogen maken van deze kaart.

Lees verder
2 januari 2006

Marijnissen en Kant brachten Zalm naar Arnhemse voedselbank

SP-Kamerleden Jan Marijnissen en Agnes Kant brachten voor de jaarwisseling zalm naar de voedselbank in Arnhem. Dit als reactie op de opmerking van minister Zalm dat de armoede in Nederland betrekkelijk is. Marijnissen is kwaad over de opmerkingen van de VVD’er: “Bijna 400.000 kinderen groeien op in langjarige armoede, heel veel ouderen moeten met te weinig zien rond te komen. Misschien zullen we armoede nooit helemaal oplossen, verschillen zullen er altijd blijven. Maar we lossen de tweedeling zeker niet op als we het maar aanvaarden als een gegeven en verwijzen naar vroeger.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier