h

Nieuws uit 2008

27 november 2008

Vragen over niet betrekken inwoners Duitsland bij kunstwerk aan de grens

Het van oorsprong Duitse SP statenlid, Agnes Lewe, heeft het dagelijks provinciebestuur gevraagd waarom bij een project voor landschapskunst in de Gelderse Poort de bewoners aan de Duitse kant van de grens niet betrokken zijn en of dit vaker voorkomt. Lewe: 'Waarom iemand die nog geen 35 meter van het beoogde kunstwerk woont niet betrokken is, is voor mij een raadsel. Je zou denken dat anno 2008 bestuurders ook met mensen die toevallig aan de andere kant van de grens wonen rekening houden.'

Lees verder
25 november 2008

Bouw betaalbare woningen

Bouwfonds Nederland pleit voor de bouw van meer dure woningen, maar er is juist veel meer behoefte aan betaalbare woningen. SP fractievoorzitter Eric van Kaathoven reageert op het pleidooi van Bouwfonds in een ingezonden artikel in de Gelderlander.

Lees verder
19 november 2008

Meer sociaal toerisme in Gelderland

De Gelderse SP fractie heeft vragen gesteld aan het dagelijks provinciebestuur over de mogelijkheden voor mensen in de laagste inkomensgroepen om te kunnen recreeren. Gelderland zit onder het landelijk gemiddelde daar waar het gaat om het zogenaamde 'sociaal toerisme' en de SP wil dat Gelderland koploper wordt.

Lees verder
18 november 2008

SP steunt burgerinitatief ‘megastallen’

De Gelderse SP statenfractie zal het burgerinitiatief ‘megastallen naar bio-industrieterrein’ steunen. Over dit initiatief wordt woensdag gesproken in de commissie Landelijk Gebied en Water van provinciale staten. Eerder wees het college van gedeputeerde staten het initiatiefvoorstel juist af.

Lees verder
17 november 2008

Elk jaar een gratis museumdag

De SP heeft in de statenvergadering van 29 oktober samen met de PvdA, CDA, GL, VVD en SGP een motie ingediend om de gratis museumdag ook na 2009 te behouden.

Lees verder
16 november 2008

Eurlings moet asbestverklaring geven aan werknemers Rijnbrug

SP-Kamerlid Remi Poppe vindt dat minister Eurlings de medewerkers die in 1999 en 2000 betrokken waren bij de werkzaamheden aan de Rijnbrug bij Heteren een zwart op wit verklaring moet geven dat zij, geheel tegen alle regels in, zonder waarschuwing met en in asbest hebben gewerkt. Poppe: “Dat Rijkswaterstaat op de hoogte was dat er asbest in de pijlers zat, en dit niet meldde aan de aannemer is al erg genoeg. Dat zij nu al hun neus proberen te drukken voor een eventuele schadevergoeding wanneer deze mensen getroffen worden door een asbestziekte is ronduit schandalig.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier