h

Nieuws uit 2008

6 juli 2008

Omstreden plan voor naamswijziging van tafel: station Elst blijft station Elst!

De plannen om de naam van station Elst te wijzigen in station Elst Bemmel zijn afgeblazen. Dit tot vreugde van SP statenleden Eric van Kaathoven en Alex Mink die zich openlijk verzetten tegen de plannen van burgemeester Harry de Vries van Lingewaard. Van Kaathoven: 'In een klap een ton besparen en verwarring voor de reizigers voorkomen, dat is nog eens goed nieuws'.

Lees verder
4 juli 2008

Busje Plus Culemborg in najaar van start

Voor het eind van het jaar zal in Culemborg het experiment met vervoer van passagiers in een aanhanger achter een busje (Busje Plus) van start gaan. Het ministerie verwacht dat de concrete ontheffingsvoorwaarden voor het eind van het jaar zullen zijn afgerond. Dat schrijft staatssecretaris Huizinga in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder
3 juli 2008

Dagelijks provinciebestuur wil Nijmeegse tramplannen onderzoeken

De SP-statenfractie diende gisteren een motie in bij de voorjaarsnota waarin de Provincie Gelderland werd gevraagd het onderzoek naar de terugkeer van de tram in de regio werd ondersteund. Gedeputeerde Staten, het dagelijks provinciebestuur, gaven aan dat zij het te vroeg vonden om over de financiering te spreken maar deden wel de toezegging om het onderzoek te ondersteunen. Hierop trok de SP de motie in.

Lees verder
3 juli 2008

SP niet tevreden met Gelderse reactie op de startnotitie doortrekking A15

De Gelderse SP-fractie is niet blij met de Gelderse reactie op de startnotitie over de doortrekking van de A15 van Ressen naar Zevenaar. SP-statenlid Alex Mink gaf tijdens de Statenvergadering aan dat de SP voor oplossingen in de regio wil kiezen. De startnotitie vormt de basis voor het onderzoek naar de verschillende varianten voor de doortrekking van de A15, een variant waarbij het huidige wegennet en het openbaar vervoer worden verbeterd zonder doortrekking van de A15 en de effecten op onder andere water en milieu van alle varianten.

Lees verder
2 juli 2008

Recreatiewoningen: Dode mus gereanimeerd

Woensdag 2 juli hebben Provinciale Staten ingestemd met een initiatiefvoorstel van de coalitiepartijen met betrekking tot recreatiewoningen. Onder druk van bewoners en onder andere de SP, D66 en VVD heeft de coalitie van PvdA, CDA en ChrsitenUnie besloten op het laatste moment hun voorstel te wijzigen. Gevolg van deze wijziging is dat meer parken in aanmerking kunnen komen voor legalisering. Daarnaast heeft het college toegegeven dat in principe het besluit uiteindelijk bij de gemeenten ligt.

Lees verder
1 juli 2008

Gelderse SP wil provinciale steun voor onderzoek naar tramverbindingen rond Nijmegen

De SP-statenfractie in Gelderland wil dat de Provincie bij gaat dragen aan het onderzoek naar het inzetten van een tramlijn in de regio Arnhem-Nijmegen. Dat gaat de SP-fractie woensdag inbrengen in het debat over de voorjaarsnota in de Gelderse Statenvergadering.

Lees verder

Pagina's

U bent hier