h

Nieuws uit 2008

1 augustus 2008

Euroretour Veluwse stadsbussen moet euro blijven kosten

De Gelderse SP-fractie vindt het onaanvaardbaar dat de Veluwse busvervoerder Veolia de prijs voor het Euroretour op de stadsbussen in Harderwijk, Apeldoorn en Ede wil gaan verhogen. De prijs voor het retourkaartje gaat fors omhoog naar een euro per enkele reis. Veolia geeft aan dat de prijsverhoging noodzakelijk is omdat het bedrijf geld moet toeleggen. De SP wil dat de provincie Gelderland Veolia gewoon aan de afspraken houdt en dat het kaartje niet duurder wordt.

Lees verder
24 juli 2008

Vragen over zorgkinderen in jeugdinrichtingen

De Gelderse SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over kinderen die onterecht in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst. SP Statenlid Eric van Kaathoven maakt zich ongerust en wil van Gedeputeerde Staten graag weten hoe de situatie in Gelderland is.

Lees verder
21 juli 2008

Provinciebeleid drijft prijs woningen op volgens gedeputeerde

In een krantenartikel stelt gedeputeerde Peters die werkt aan meer betaalbare woningen dat het verstrekken van extra leningen aan starters ‘de prijs van woningen alleen maar opdrijft’. Opmerkelijk is dat ook de provincie Gelderland (ondanks een tegenstem van de SP) hier geld in stopt. Reden voor de SP om schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder
17 juli 2008

Gelderland stopt dochterbedrijf NUON miljoenen toe

De Gelderse SP fractie heeft tijdens de statenvergadering van 2 juli gepleit tegen de subsidie van zeven miljoen van de provincie Gelderland voor zonncellenfabriek Heliantos, een dochterbedrijf van NUON.

Lees verder
16 juli 2008

Voorjaarsnota 2008: van bussen tot bossen

De SP heeft er in de statenvergadering van 2 juli voor gepleit dat het provinciebestuur meer werk gaat maken van het herstel van verslechterd busvervoer, betere jeugdzorg zonder wachtlijsten en het inlopen van de achterstand bij het aanleggen van een netwerk van natuurgebieden.

Lees verder
6 juli 2008

SP tegen gedwongen fusie Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg

De Gelderse SP is tegen een fusie tussen de Utrechtse gemeenten Renswoude en Woudenberg met de Gelderse gemeente Scherpenzeel. Scherpenzeel en Woudenberg willen fuseren om op langere termijn het hoofd boven water te houden. Renswoude wil niet meegaan in de fusie en volgt daarmee de uitslag van een referendum, waarbij een royale meerderheid van 94% van de stemmers zich tegen een fusie uitsprak. De meerderheid in Provinciale Staten denkt er anders over en zet de verdere procedure voor de fusie door.

Lees verder

Pagina's

U bent hier