h

Nieuws uit 2014

10 februari 2014

Provinciaal grondbeleid moet op de schop

De Rekenkamer van de provincie presenteerde onlangs een rapport met onthutsende conclusies over de aan- en verkoop van grond door de provincie. De Gelderse SP-Statenfractie onderschrijft de conclusie van de Rekenkamer over het provinciaal grondbeleid en rekent er op dat het provinciebestuur de aanbevelingen van het rapport nauwgezet overneemt.

Lees verder
6 februari 2014

SP: goed bereikbaarheidsbeleid is sociaal beleid

De Statencommissie mobiliteit besprak gisteren het nieuwe provinciale beleid over het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer staat vooral op het platteland onder druk. Rutte en Samsom blijven doorbezuinigen op de subsidies en ontwikkelingen zoals de digitalisering en krimp van plattelandsdorpen vragen om een ander beleid. De Gelderse SP wil dat de provincie daarbij niet alleen kijkt naar de benodigde Euro’s maar vooral naar mensen en hun leefomgeving.

Lees verder
19 januari 2014

SP wil dat provincie gaat meebetalen aan referenda over gemeentelijke herindelingen

De Gelderse SP komt met een initiatiefvoorstel om gemeenten financieel te ondersteunen bij het houden van een referendum over gemeentelijke herindelingen. De SP vindt het van belang dat bij bestuurlijke herindelingen de inwoners van betreffende gemeenten het laatste woord krijgen en vindt dat de provincie dat mede mogelijk moet maken door de helft van de kosten op zich te nemen. Het voorstel van de SP wordt binnenkort behandeld in provinciale staten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier