h

Nieuws uit 2014

2 april 2014

Symposium “Gelderland leest” een succes

Op 28 maart 2014 organiseerde de Gelderse SP-Statenfractie een symposium over de toekomst van de bibliotheken in Gelderland. Rond 50 bezoekers luisterden naar interessante sprekers en discussieerden samen met een deskundig panel over het rapport “Gelderland leest”. Gedeputeerde Traag beloofde dat ze het initiatief zou nemen om belanghebbenden bij elkaar te brengen om hier een vervolg aan te geven.

Lees verder
2 april 2014

SP: OV-chipkaart moet vriendelijker voor reizigers worden

De Gelderse SP wil dat de provincie zich gaat inspannen voor een betere OV-chipkaart. Blinden en slechtzienden hebben nog steeds moeite om gebruik te maken van de kaart en elders in het land is er een experiment gaande om achteraf voor ritten met bus en trein te betalen. De SP wil dat de provincie zulke gebruiksvriendelijke betaalvormen voor het openbaar vervoer gaat onderzoeken. Daarmee kan ook het afhaken van busreizigers worden opgevangen.

Lees verder
26 maart 2014

SP presenteert toekomstplan Gelderse bibliotheken “Gelderland Leest”

De SP presenteert vandaag het plan “Gelderland Leest” waarin de partij een minimumnorm wil stellen voor bibliotheekvoorzieningen in Gelderland. De SP heeft onderzoek gedaan naar het verdwijnen van bibliotheekvoorzieningen in Gelderland en constateerde dat het aantal bibliotheekvoorzieningen hard achteruit is gegaan. Met dit plan willen de SP een aanzet geven om ervoor te zorgen dat iedereen in Gelderland een goede bibliotheek in de buurt heeft. Het plan zal besproken worden met experts en politici tijdens het symposium “Gelderland Leest”aanstaande vrijdag 28 maart om 15:00 in het Rozet in Arnhem.

Lees verder
28 februari 2014

Gelderse SP organiseert symposium 'Gelderland leest'

De Gelderse SP organiseert op vrijdag 28 maart in de bibliotheek De Rozet te Arnhem een symposium over de toekomst van de bibliotheken en bibliotheekvoorzieningen in Gelderland. Het aantal bibliotheekvoorzieningen loopt flink terug. Waarom is dat erg? Wat kunnen gemeenten eraan doen? En wat is de rol van de provincie?

Lees verder
26 februari 2014

Provincie moet grensondernemers steunen tegen accijnsverhoging

De Gelderse SP-fractie vindt dat de provincie Gelderland samen met andere grensprovincies een vuist moet maken tegen de accijnsverhogingen die op 1 januari zijn ingegaan. Het kabinet van VVD en PvdA heeft met steun van D66, ChristenUnie en SGP de accijnzen op onder andere brandstof en drank met 5,5% verhoogd. Veel ondernemers in de grensregio’s zien als gevolg van deze belastingverhoging klanten over de grens verdwijnen en dreigen daardoor over de kop te gaan.

Lees verder
24 februari 2014

Gelderse Staten spreken over SP-initiatiefvoorstel bijdrage aan referenda bij herindelingen

Het initiatiefvoorstel van de Gelderse SP voor een provinciale bijdrage in de kosten bij gemeentelijke herindelingen, wordt woensdag 26 februari behandeld in provinciale staten. Dan wordt duidelijk of er een meerderheid is voor het initiatief. Het voorstel zal worden verdedigd door indiener Peter Lucassen. Wat de SP betreft komt het laatste woord bij gemeentelijke herindelingen bij de inwoners te liggen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier