h

Nieuws uit 2005

21 april 2005

Geen onderzoek naar vertraging woningbouw

Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar de vertraging die is ontstaan in de afgifte van bouwvergunningen in Gelderland.Tijdens de Satenvergadering van gisteren kreeg een door de SP gesteunde motie van de SGP, waarin om zo’n onderzoek werd gevraagd, te weinig steun van andere partijen. Daarop trok de SGP haar motie in.

Lees verder
12 april 2005

Forumdiscussie stadsbus Wageningen succesvol

De forumdiscussie van dinsdag 12 april in de Bblthk (stadsbibliotheek) in Wageningen over de stadsbusplannen was succesvol.
Hoewel er beslist hindernissen onderkend werden, was de algehele conclusie van de avond dat het toch mogelijk moet zijn Wageningse wijken te ontsluiten met een stadbus. Participanten van het forum zullen versterkt met inbreng van andere organisaties (denk aan ouderenbonden, WOC, etc.) plannen verder gaan uitwerken. Met de uitkomsten van deze avond is de stadsbus Wageningen zeer dichtbij gekomen.

Lees verder
11 april 2005

Fibroned: VVD-er Mariëtte Kroes teruggefloten

Het Apeldoornse VVD- raads- en statenlid Mariëtte Kroes beweerde vorige week, dat ze de komst van kippenmestverbrander Fibroned naar Apeldoorn niet meer ziet zitten. Maar de VVD- Statenfractie neemt vandaag afstand van deze uitspraak. Dat blijkt uit een artikel in dagblad "De Stentor" van vandaag.

Lees verder
8 april 2005

SP: Afblijven van Ingensche Waarden

De fractie van de Socialistische Partij in Gelderland heeft met verbazing kennis genomen van de uitlatingen van PvdA- Statenlid Cathrijn Haubrich in “De Gelderlander” van 6 april. In dat artikel suggereert ze dat het storten van baggerslib in de Ingensche Waarden heroverwogen moet worden, nu Rijkswaterstaat baggerslib wil gaan storten in het eraan grenzende natuurgebied de Marspolder.

Lees verder
8 april 2005

Provincie moet ingrijpen bij ambulancezorg

Het Gelders parlement besloot twee jaar geleden het ambulancevervoer in Gelderland tot een belangrijk speerpunt te maken. Gedeputeerde Staten hebben nu een ontwerp-spreidingsplan Ambulancezorg opgesteld. In dit plan zijn de locaties van de standplaatsen en de inzet van het aantal ambulancewagens aangegeven die nodig zijn om in heel Gelderland bij spoedgevallen in 97% van de gevallen op tijd ter plekke te kunnen zijn. Verschillende knelpunten - vooral rondom Gendt en Dieren - worden opgelost en er komen - als experiment - motorambulances in Geldermalsen en Millingen.

Lees verder
7 april 2005

Provincie eensgezind over Marspolder

Gisteravond bleek dat de gehele cie. Verkeer en Water de plannen voor het storten van zwaar vervuild slib afkeurt. Maar centraal staat ook: Hoe kan dat zo gebeuren? Plannen uit de hoge hoed van Rijkswaterstaat zonder dat ook maar met iemand in Gelderland is gesproken. De journalist haalt Paul Freriks, lid van de commissie aan als hij zegt:
"Na de Ingensche Waarden is de Marspolder het tweede gebied in dezelfde regio die in beeld is als slibdepot. Volgens SP'er Paul Freriks lijkt het er langzamerhand veel op dat het Rivierengebied het 'afvoerputje van Europa' wordt. Volgens hem komt dat doordat Gelderland te makkelijk meewerkt aan plannen voor baggerstorten en zich niet kritisch opstelt. "Rijkswaterstaat weet dat ook en denkt: lekker makkelijk." De SP-bijdrage over het internationale compenent in deze kwestie (veel vervuild slib komt via Duitsland binnen) werd (nog) niet door de andere partijen gedeeld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier