h

Nieuws uit 2005

31 maart 2005

Wat kan in een Kulturhus?

Belangrijke doelstelling van het Gelders Sociaal Beleid is, zo staat het op papier, dat ervoor gezorgd moet worden dat alle burgers kunnen deelnemen aan onze samenleving. In verband daarmee diende Agnes Lewe nog twee andere moties in. De eerste betrof de zogenaamde Kulturhusen. Dit zijn voorzieningen in kleine kernen waarin maatschappelijke-, cultuur- en zorgvoorzieningen gevestigd zijn. De SP wil graag dat hier ook ruimte komt voor zakelijke dienstverlening (een winkeltje of postkantoor) en bijvoorbeeld kinderopvang.

Lees verder
31 maart 2005

SP zet provincie aan tot actie tegen huiselijk geweld

De provincie Gelderland gaat actief de strijd aan tegen huiselijk geweld. Tijdens de Statenvergadering van 30 maart 2005 werd een motie van SP-statenlid Agnes Lewe aangenomen waarin het College van Gedeputeerde Staten hiertoe opdracht kreeg. Zo komt er één centraal telefoonnummer in Gelderland waar huiselijk geweld gemeld kan worden.

Lees verder
29 maart 2005

SP pleit voor behoud en verbetering van stationsvoorzieningen

Woensdag 30 maart wordt in de Statenvergadering de nieuwe Meerjarenvisie Sociaal Beleid besproken.

Lees verder
25 maart 2005

Fibroned vraagt mogelijk opnieuw vergunning aan

Kippenmestverbrander Fibroned wil alsnog een aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning gaan indienen. Het bedrijf, dat al drie keer eerder een procedure bij de Raad van State verloor, blijft halsstarrig proberen om haar vervuilende activiteiten in Apeldoorn op de kaart te krijgen.

Lees verder
24 maart 2005

Brief SP aan VROM-inspectie over stofuitstoot Electrabel

De SP-fractie heeft een brief aan de VROM-inspectie Oost verstuurd over de stofuitstoot door Electrabel. Hieronder volgt de desbetreffende brief.

Lees verder
24 maart 2005

Vergunning Fibroned weer afgewezen

Op 22 maart heeft de Raad van State de milieuvergunning voor Fibroned, de kippenmestverbrander in Apeldoorn, wederom naar de vuilnisbak verwezen. De SP is verheugd met dit feit en wil de tegenstanders van de vervuilende verbrandingsinstallatie van harte feliciteren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier