h

Nieuws uit 2005

7 februari 2005

SP heeft niets te maken met uitlatingen over Chaplin Alders

De Zondagskrant in Nijmegen berichtte op 6 februari over de uitlatingen die de SP deed over Hans Alders. Deze berichtgeving, door de vaste columnist van de krant, klopt niet.

Lees verder
7 februari 2005

Arriva en gemeente Nederbetuwe maken rotzooi van busvervoer

Sinds 1 januari 2003 rijdt de van oorsprong Britse busvervoerder Arriva in de Betuwe. Sindsdien daalt ook het niveau van de dienstverlening. Onder de voormalige exploitant, overheidsbedrijf Hermes, was de situatie niet geweldig maar prijsdumper Arriva maakt er letterlijk een rommeltje van. Het beursgenoteerde bedrijf staat bekend om zijn lakse houding tegenover het eigen personeel en de passagiers, die houding komt vooral tot uiting in haar strategie: minimale kosten, lage lasten en hoge productie (het aantal ritten per jaar) moeten het voortbestaan van het bedrijf garanderen. De laatste tijd loopt de situatie de spuigaten uit: de meeste bussen worden zeer slecht onderhouden en rijden vuil rond, halteinformatie is onduidelijk en volgens een chauffeur "lijken de bussen net op rijdende jutezakken". Reden voor het stellen van vragen. Voor de verandering, en waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis van het Gelders Parlement, met foto's over de situatie ter plekke.

Lees verder
30 januari 2005

Beantwoording statenvragen over BBA Connex Veluwe

Eind december 2004 stelde de SP schriftelijke vragen over de nieuwe busvervoerder op de Veluwe, BBA Connex. De vragen zijn op 14 januari door het college van Gedeputeerde Staten beantwoord. De beantwoording laat volgens de SP te wensen over: zo gaat het college alleen op hoofdlijnen in op onze vragen en verwijst zij grotendeels door naar beleidsstukken. Veel zaken blijven onbekend of onderbelicht. Inmiddels heeft de gedeputeerde verbeteringen toegezegd. Ook volgen er onderzoeken naar de overvolle bussen op de trajecten Twello-Apeldoorn, Arnhem-Apeldoorn, Eerbeek-Apeldoorn en Ede-Wageningen. Het is overigens opmerkelijk dat de provincie dit pas doet na een aanhoudende stroom van klachten en tegelijkertijd alle verantwoordelijkheid voor de problematiek op BBA Connex afschuift. Wij volgen de situatie en zullen waar nodig aan de bel trekken.

Lees verder
30 januari 2005

Beantwoording statenvragen over buurtbussen 237 en 248 in de Betuwe

TV Gelderland zond op 23 november een reportage uit over de kwakkelende werving van vrijwillige chauffeurs voor buslijnen 237 (Zetten-Kesteren) en 248 (Tiel-Zaltbommel). Vervoersmaatschappij Arriva slaagt er niet in om voldoende vrijwilligers te vinden. Voor de SP was dat reden tot het stellen van schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Beide buslijnen zijn de vervangers van wegbezuinigde streeklijnen. Volgens de beantwoording loopt de werving van vrijwilligers soepel en is er geen vuiltje aan de lucht.

Lees verder
30 januari 2005

Cultuurbeleid moet ambitieuzer

In de Statenvergadering van 26 januari werd de nieuwe Gelderse cultuurnota besproken. De cultuursector staat onder hevige druk door oplopende bezuinigingen en moet nieuwe manieren vinden om een breder publiek aan te spreken. De SP is niet geheel ontevreden over de nota maar wil graag andere accenten leggen, zoals meer nadruk op educatie en amateurkunst. Gedeputeerde Staten konden iets meegaan in de denklijn van de SP, maar schuiven enkele zaken vooruit.

Lees verder
30 januari 2005

Beantwoording statenvragen over grondstortingen Teersdijk Nijmegen

Op 24 november 2004 stelde de SP schriftelijke vragen over de grondstortingen aan de Teersdijk in Nijmegen. De vragen zijn door het college van Gedeputeerde Staten alsvolgt beantwoord:

Lees verder

Pagina's

U bent hier