h

Nieuws uit 2005

1 januari 2005

Schriftelijke vragen over vuurwerkverkoper in Twello en Wilp

De VROM-inspectie vindt de vuurwerkopslag van het bedrijf Wolff in Twello en Wilp gevaarlijk. Het bedrijf slaat er vuurwerk op, zonder dat zij zich aan de wet- en regelgeving houdt. Daardoor ontstaat er volgens de inspectie een gevaarlijke situatie voor de inwoners van beide dorpen. De VROM-inspectie had aan de provincie gevraagd om het vuurwerk al weg te halen. De provincie heeft dit niet gedaan. Volgens haar is de opslag wel veilig. In het bedrijf zijn geen sprinklers aanwezig, wel is er sprake van brandmelders en extra beveiliging. Het vuurwerkbedrijf, dat nog wacht op een milieuvergunning, spaart hiermee een half miljoen euro uit. Voor de SP is dit reden tot het stellen van schriftelijke vragen aan het college van GS.

Lees verder
1 januari 2005

Beantwoording statenvragen over toepassen AVI-slakken bij ARN

Op 20 november stelde de SP schriftelijke vragen (PS2004-851) over de toepassing van AVI-slakken (het restproduct van afvalverbrandingsinstallaties) bij afvalverwerker ARN te Nijmegen. De vragen zijn inmiddels door Gedeputeerde Staten beantwoord.

Lees verder
1 januari 2005

Meer duidelijkheid nieuwe Mediawet nodig

In december werd de commissie Welzijn geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van de regionale publieke omroepen. Binnenkort wordt de Mediawet wordt gewijzigd en krijgen de regionale publieke omroepen een nieuwe financieringsstructuur. De volledige bijdrage van het Rijk voor regionale omroepen wordt dan in het provinciefonds gestort, zo is de bedoeling, en moet worden doorgegeven aan de omroep. De SP is voorstander van een getrapte financiering: het Rijk moet verantwoordelijk worden voor de regionale publieke omroepen, de provincie neemt de lokale publieke omroepen voor haar rekening. Zo is de transparantie verzekerd. Bij de behandeling van de nieuwe regelgeving in de Provinciale Staten diende D66, gesteund door de SP, een motie hierover in. De motie is teruggetrokken.

Lees verder
1 januari 2005

Schriftelijke vragen over vuurwerkverkoper in Twello en Wilp

De VROM-inspectie vindt de vuurwerkopslag van het bedrijf Wolff in Twello en Wilp gevaarlijk. Het bedrijf slaat er vuurwerk op, zonder dat zij zich aan de wet- en regelgeving houdt. Daardoor ontstaat er volgens de inspectie een gevaarlijke situatie voor de inwoners van beide dorpen. De VROM-inspectie had aan de provincie gevraagd om het vuurwerk al weg te halen. De provincie heeft dit niet gedaan. Volgens haar is de opslag wel veilig. In het bedrijf zijn geen sprinklers aanwezig, wel is er sprake van brandmelders en extra beveiliging. Het vuurwerkbedrijf, dat nog wacht op een milieuvergunning, spaart hiermee een half miljoen euro uit. Voor de SP is dit reden tot het stellen van schriftelijke vragen aan het college van GS.

Lees verder
1 januari 2005

Meer duidelijkheid nieuwe Mediawet nodig

In december werd de commissie Welzijn geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van de regionale publieke omroepen. Binnenkort wordt de Mediawet wordt gewijzigd en krijgen de regionale publieke omroepen een nieuwe financieringsstructuur. De volledige bijdrage van het Rijk voor regionale omroepen wordt dan in het provinciefonds gestort, zo is de bedoeling, en moet worden doorgegeven aan de omroep. De SP is voorstander van een getrapte financiering: het Rijk moet verantwoordelijk worden voor de regionale publieke omroepen, de provincie neemt de lokale publieke omroepen voor haar rekening. Zo is de transparantie verzekerd. Bij de behandeling van de nieuwe regelgeving in de Provinciale Staten diende D66, gesteund door de SP, een motie hierover in. De motie is teruggetrokken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier