h

Nieuws uit 2005

30 januari 2005

Gelders college verzweeg milieuinformatie aan VROM-inspectie

De provincie Gelderland heeft voor de Inspectie van het Ministerie van VROM belangrijke milieu-informatie verzwegen.Dat lijkt de conclusie te zijn van een onderzoek van de statenfractie van de Socialistische Partij (SP). Al sinds 2002 draait het metaalrecyclingbedrijf Heinhuis BV in Eibergen zonder geldige milieuvergunning. Toen de VROM- inspectiie vorig jaar, na klachten van omwonenden van het bedrijf, ging informeren bij het provinciebestuur, kreeg ze als antwoord: “Op overlast ziet de vergunning Wet milieubeheer toe”. Een vergunning die er op dat moment niet was.

Lees verder
21 januari 2005

Schriftelijke vragen over hervatting drijfjacht op wilde zwijnen

De SP stelt schriftelijke vragen aan het college van GS over de berichten in de media rondom de mogelijke hervatting op drijfjacht van wilde zwijnen.

Lees verder
18 januari 2005

Schriftelijke vragen over jachthutten in Heerde

Het landelijk MilieuAlarmteam van onze partij heeft bijgaande brief (jpg, 43 KB) ontvangen van de gemeente Heerde, in verband met het beleid rond de plaatsing van jachthutten binnen haar gemeentegrenzen.

Lees verder
15 januari 2005

Belangrijke stappen in verbetering Gelderse bereikbaarheid gezet

Op 12 januari vond er een zeer interessante vergadering van de commissie Verkeer en Water plaats. Enkele belangrijke items, zoals het nieuwe spoorvervoer op het traject Apeldoorn-Deventer en afwaardering van provinciale wegen, stonden op de agenda. De SP kon eindelijk haar kritiek op de nieuwe Veluwse busvervoerder BBA spuien. Hierbij het relaas over een mooie avond met bussen, boe-geroep, een boze volksvertegenwoordiger en volop insprekers.

Lees verder
3 januari 2005

Beantwoording statenvragen over bedrijventerrein De Kiefte 4 in Eibergen

Op 18 november stelde de SP schriftelijke vragen (PS2004-848) over de uitbreiding van het bedrijventerrein De Kiefte 4 in Eibergen en de specifieke situatie rondom een daar gevestigd metaalverwerkend bedrijf. De vragen zijn inmiddels door Gedeputeerde Staten beantwoord.

Lees verder
3 januari 2005

Beantwoording statenvragen over toepassen AVI-slakken bij ARN

Op 20 november stelde de SP schriftelijke vragen (PS2004-851) over de toepassing van AVI-slakken (het restproduct van afvalverbrandingsinstallaties) bij afvalverwerker ARN te Nijmegen. De vragen zijn inmiddels door Gedeputeerde Staten beantwoord.

Lees verder

Pagina's

U bent hier