h

Nieuws uit 2010

11 november 2010

Staten grijpen in tegen te vroege invoering OV-chipkaart

Een meerderheid in Provinciale Staten wil de invoering van de OV-chipkaart uitstellen, totdat alle problemen zijn opgelost. De SP steunde een voorstel van de ChristenUnie om de afschaffing van de strippenkaart uit te stellen, omdat wij al eerder om uitstel hebben gevraagd.

Lees verder
10 november 2010

Provinciale staten willen onderzoek naar dubbel spoor Achterhoek

Provinciale Staten zijn unaniem voor een onderzoek naar dubbel spoor in Achterhoek. De SP diende daarvoor samen met de VVD een motie in, die steun krijgt van alle fracties in het provinciale parlement.

Lees verder
10 november 2010

SP wil met motie beroep tegen uitbreiding vliegveld Wenningfeld handhaven

Tijdens de statenvergadering van 10 november probeert de SP om met een motie te voorkomen dat de provincie Gelderland het beroep tegen de uitbreiding van vliegveld Wenningfeld, net over de grens bij Winterswijk, intrekt.
UPDATE 20:50 uur: de motie is verworpen.

Lees verder
10 november 2010

Staten laten zonnecelfabriek Helianthos in de steek

Provinciale Staten willen niets doen tegen de sluiting van de Arnhemse zonnecelfabriek Helianthos. Eigenaar NUON moet fors gaan bezuinigen en heeft geen geld om verder in de fabriek te investeren. De SP diende vandaag een motie in, waarin zij aan het dagelijks provinciebestuur vroeg om actie te ondernemen om de fabriek in Arnhem te houden. Maar de motie kon alleen rekenen op de steun van GroenLinks, D66, de Partij voor de Dieren en de Groep van Bergen.
UPDATE 21:00 uur: de motie is verworpen. Volgens het college is alles gedaan om de fabriek te behouden.

Lees verder
10 november 2010

Gelderse SP wil extra geld voor ambulances

De Gelderse SP zal op 10 november bij de behandeling van de provinciale begroting 2011 voorstellen om nog eenmalig 1 miljoen euro uit te trekken voor de ambulancezorg. De afgelopen jaren stak de provincie al geld in het verbeteren van de aanrijtijden van ambulances bij spoedgevallen. In enkele regio’s rijden de ambulances echter nog steeds niet op tijd.
UPDATE: het amendement kreeg alleen steun van de SP, GroenLinks, SGP en Groep van Bergen.

Lees verder
9 november 2010

Gelderse SP wil bezuinigen op provinciale politici

In 2011 krijgen de Gelderse politici ruim 1,2 miljoen euro aan fractiebudgetten en vaste vergoedingen voor hun werkzaamheden. De Gelderse SP vindt dat politici ook in crisistijd het goede voorbeeld moeten geven en gaat morgen twee voorstellen doen om te snijden in de fractiebudgetten en de vaste vergoedingen voor de statenleden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier