h

Nieuws uit 2007

29 mei 2007

Motie SP tegen uitbreiding vliegveld Wenningfeld overgenomen

De motie van de Gelderse SP over vliegveld Wenningfeld net over de grens bij Winterswijk is overgenomen door gedeputeerde Verdaas tijdens de vergadering van provinciale staten van 29 mei. Hierdoor gaat de provincie alsnog bezwaar maken tegen de uitbreiding van het Duitse vliegveld. Gedeputeerde Verdaas kwam terug op zijn voornemen om niet langer formeel bezwaar aan te tekenen. De actievoerende bewoners zijn net als de SP blij dat de gedeputeerde van dit voornemen heeft afgezien. De provincie Gelderland zal nu net als de gemeente Winterswijk eerst ‘pro forma’ bezwaar maken tegen de uitbreiding en de komende tijd gebruiken om de zaak te onderbouwen.

Lees verder
20 mei 2007

GS en Vitens – weinig begrip voor mensen in nood

Huishouden die wekenlang worden afgesloten van de watervoorziening. Het gebeurt ook in Gelderland: in de eerste drieënhalf maanden van 2007 werden in Gelderland 209 klanten door het waterbedrijf Vitens afgesloten, waarvan 165 langer dan een week. Vitens, waarvan de provincie Gelderland en vele Gelderse gemeenten aandeelhouders zijn weigert vanaf een bepaalde achterstand betalingsregelingen te treffen. De SP Gelderland heeft hierover in april vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, en antwoord gekregen.

Lees verder
20 mei 2007

SP Gelderland geeft steun aan actie tegen doortrekking A15

De provincie Gelderland wil 100 miljoen euro bijdragen aan de kosten die het Rijk maakt voor doortrekking van de A15 van Bemmel naar Zevenaar. De SP Gelderland heeft zich daar altijd tegen verzet. Statenleden en leden van de SP afdeling Zevenaar zullen daarom meedoen aan een actie die Milieudefensie en lokale bewonersgroepen organiseren op zaterdag 2 juni.

Lees verder
17 mei 2007

SP akkoord met voorkeursvariant rondweg Hummelo

Op 9 mei j.l. werd de rondweg Hummelo in de statencommissie Mobiliteit en Economische Zaken besproken. Het Gelders college van GS wil de verkeersproblemen in Hummelo oplossen door een rondweg rond het westen van dit dorp aan te leggen. De SP kan goed met de gekozen oplossing leven. Maar het is een moeilijke afweging, want niet iedereen in het dorp is het met elkaar eens.

Lees verder
14 mei 2007

Provincie dreigt geen bezwaar meer te maken tegen uitbreiding van Duits vliegveld bij Winterswijk

Direct over de grens bij Winterswijk ligt het vliegveld Wenningfeld. De Duitse autoriteiten willen toestemming geven voor het verlengen van de startbaan van het vliegveld tot 1800 meter. Daardoor kunnen er meer vliegtuigen opstijgen en landen. In de regio Winterswijk is hier veel verzet tegen. Afgelopen week bleek echter dat de provincie wil terugkomen van haar voornemen om bezwaar te maken tegen de uitbreiding. De SP verzet zich fel tegen een eventuele koerswijziging.

Lees verder
14 mei 2007

Nieuwe gedeputeerde praat met Rijk over noodzaak zandwinning in Maas en Waal

De kersverse gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Co Verdaas (PvdA) gaat op verzoek van de Gelderse SP praten met het Rijk over twee omstreden zandwinprojecten in Gelderland: bij Winssen en Alphen. Beide locaties liggen in het land van Maas en Waal bij Nijmegen. Hij wil weten over deze projecten nog wel door moeten gaan nu onlangs bekend werd dat de gezamenlijke provincies inmiddels al voldoende zandwinplaatsen hebben kunnen vinden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier