h

Nieuws uit 2007

24 juli 2007

SP hekelt CU-'draai' bomenkap

Sinds een moratorium op bomenkap is afgewezen, is de ChristenUnie opnieuw gaan kijken. De CU meldt nu dat de provincie maatwerk levert. Onzin, stelt de SP.

Lees verder
20 juli 2007

Vraagtekens SP Gelderland bij uitbreiding luchthaven Lelystad

De Gelderse SP heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland over de gevolgen voor de noordelijke Veluwe van de eventuele uitbreiding van luchthaven Lelystad.

Lees verder
14 juli 2007

Protest SP tegen inzetten geld biologische landbouw voor bioindustrie

De provincie Gelderland heeft vanuit het coalitieakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie 1 miljoen euro beschikbaar voor duurzame landbouw. De helft van dat geld wil de coalitie nu stoppen in luchtwassers voor de bioindustrie. De SP is hier tegen. In de statenvergadering van 27 juli diende SP statenlid Marieke Veltman daarom een amendement in, waarmee de investering in luchtwassers zou worden teruggedraaid. Dat zou betekenen dat de volledige 1 miljoen euro naar de echt duurzame landbouw zou gaan. Dit amendement werd alleen gesteund door D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Lees verder
14 juli 2007

Snel geld voor jeugdzorg

Tijdens de laatste Statenvergadering van 27 juni, was de SP van plan om een motie in te dienen. In deze motie vroeg statenlid Marit de Ridder om 1 miljoen Euro beschikbaar te stellen (dmv. voorfinanciering) om zo op korte termijn de problematiek van de wachtlijsten in de Jeugdzorg aan te pakken. En dan vooral de wachtlijsten op het gebied van pleegzorg en residentiele opvang.

Lees verder
7 juli 2007

SP blij met miljoenen voor betaalbare woningen

SP Gelderland heeft van harte ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten om de komende jaren 31 miljoen te stoppen in de stimulering van de bouw van betaalbare woningen In Gelderland.

Lees verder
7 juli 2007

Ondanks kritiek SP stopt provincie miljoenen in verplaatsing asfaltcentrale Bruil naar Arnhem/Westervoort

Tijdens de statenvergadering van 27 juni heeft een ruime meerderheid van Provinciale Staten besloten dat er miljoenen gemeenschapsgeld gestopt worden in de verplaatsing van probleembedrijf Bruil naar Arnhem (Koningspley). Het gaat om 6.625.350 euro van de provincie Gelderland en 3.487.650 euro van de gemeente Wageningen, die gestopt worden in de verplaatsing van de Wageningse asfaltcentrale.

Lees verder

Pagina's

U bent hier